Öppna och distribuerade innovationsprocesser

Utlysningen är avslutad

Utlysningen syftade till att utveckla forskningsbaserad kunskap som kan bidra till att stärka företags förmåga att utveckla och introducera nya varor, tjänster och affärer och därmed stärka sin konkurrenskraft.

ÖPPNA fokuserade på frågor relaterade till ledning och organisering av innovationsprocesser som är distribuerade över organisatoriska och geografiska gränser samt till stor del utnyttjar externt utvecklad kunskap och teknologi. 

Beviljade projekt

Vi beviljade 12 projekt cirka 45 miljoner kronor. Projekten pågick mellan 2008 och 2012.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss