Öppna och distribuerade innovationsprocesser

Utlysningen är avslutad

Utlysningen syftade till att utveckla forskningsbaserad kunskap som kan bidra till att stärka företags förmåga att utveckla och introducera nya varor, tjänster och affärer och därmed stärka sin konkurrenskraft.

ÖPPNA fokuserade på frågor relaterade till ledning och organisering av innovationsprocesser som är distribuerade över organisatoriska och geografiska gränser samt till stor del utnyttjar externt utvecklad kunskap och teknologi. 

Beviljade projekt

Vi beviljade 12 projekt cirka 45 miljoner kronor. Projekten pågick mellan 2008 och 2012.

Bokmärk och dela