Öppna och distribuerade innovationsprocesser

Information om avslutad utlysning

Öppna och distribuerade innovationsprocesser (ÖPPNA) är den andra utlysningen inom programmet Innovationsprocesser och entreprenörskap. Det övergripande syftet med utlysningen är att utveckla forskningsbaserad kunskap som kan bidra till att stärka företags förmåga att utveckla och introducera nya varor, tjänster och affärer och därmed stärka sin konkurrenskraft.

ÖPPNA fokuserar på frågor relaterade till ledning och organisering av innovationsprocesser som är distribuerade över organisatoriska och geografiska gränser samt till stor del utnyttjar externt utvecklad kunskap och teknologi.

Cirka 45 miljoner kronor har beviljats 12 projekt som pågår mellan 2008-2012, se nedan.:

 

Beviljade projekt

Bokmärk och dela