Industriellt byggande av boendemiljöer - effektiv processutveckling

Avslutad utlysning

Vinnova har under 2007 genomfört utlysningen Industriellt byggande av boendemiljöer – effektiv processutveckling inom programmet Trämanufaktur.

Detta är den tredje utlysningen inom Vinnovas program Trämanufaktur, som startade år 2005 och beräknas pågå till och med år 2009.  Denna utlysning görs i två steg där det första steget gäller ansökan om planeringsbidrag och det andra ansökan om projektfinansiering.

Syftet med utlysningen är att fokusera på repeterbarhet-successivt lärande, kontinuerlig utveckling, produktionsstyrning och affärsutveckling, att lyfta fram drivande aktörer samt prioritera aktiviteter som tar helhetsgrepp på det moderna boendet och byggprocessmodeller.

Ämnesområdet för utlysningen är utveckling och effektivisering av industriellt byggande av boendemiljöer.

För utlysningen finns avsatt en budget på 10 miljoner kronor.

Sista dag att lämna in ansökan i steg 1 var den 2 maj 2007 och till steg 2 den 1 november 2007

Beviljade projekt

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss