Industriell bioteknik 2007

Avslutad utlysning.

Vinnovahar under 2007 genomfört utlysningen Industriell bioteknik 2007. 

Syftet med utlysningen är att:

  • stärka forskning och utveckling inom området
  • påskynda implementering av bioteknik inom olika branscher
  • bidra till mer miljövänliga processer kopplade till ekonomisk tillväxt
  • skapa bättre förutsättningar för ett större utnyttjande av en miljövänlig teknik och på så sätt bidra till att Sveriges miljömål uppfylls.
  • fördjupa samarbetet inom området mellan industri och universitet, högskola samt forskningsinstitut.

Detta var den första utlysningen inom programmet Industriell bioteknik, som startade år 2007 och beräknas pågå till och med år 2013. Denna utlysning gjordes i två steg där det första steget gäller ansökan om planeringsbidrag och det andra ansökan om projektfinansiering.

För utlysningen finns en budget på upp till 50 miljoner kronor.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna t v och den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss