Forska&Väx 2007

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2007 genomfört utlysningen Forska&Väx 2007. 39 små- och medelstora företag finansierades med 50,5 miljoner kronor i för sina FoU-satsningar. Totalt 366 företag sökte över 600 MSEK.

En förteckning över alla Forska&Väx-projekt från 2007 finns på sidan Finansierade projekt Forska&Väx 2007.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss