Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2006 och 2007 genomfört utlysningen Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007 inom programmet Designade material inkl nanomaterial.

Till utlysningen avsattes ca 20 miljoner kronor. De inkomna ansökningarna behandlades en gång under 2006 samt tre gånger under 2007.

För mer information om utlysningen, se den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

 

Bokmärk och dela