Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2006 och 2007 genomfört utlysningen Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007 inom programmet Designade material inkl nanomaterial.

Till utlysningen avsattes ca 20 miljoner kronor. De inkomna ansökningarna behandlades en gång under 2006 samt tre gånger under 2007.

För mer information om utlysningen, se den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss