Den kompetenta arbetsplatsen

Utlysningen är avslutad

Utlysningen syftade till att utveckla kunskap om hur kompetensutveckling och gynnsamma lärvillkor kan bidra till verksamheters effektivitet och resultat. Genom att lyfta fram den relationella aspekten (det vill säga betydelsen av kompetens som utvecklas i relationer) var syftet även att påverka synen på kompetens och hur företag och organisationer kan skapa kompetenta arbetsplatser.

Projekten leddes av forskare från olika ämnesområden, såsom pedagogik, företagsekonomi och design. I samarbete med såväl små som stora företag och offentliga verksamheter undersöktes bland annat hur kunskapsdelning, kollektiv kompetens och vardagsinnovationer går till.

År 2007 beviljades 19 forsknings- och utvecklingsprojekt 45 miljoner kronor. Projekten pågick till 2012.

Beviljade projekt

Läs mer om projekten i programkatalogen Den kompetenta arbetsplatsen

Bokmärk och dela