Den kompetenta arbetsplatsen

Avslutad utlysning.

Den kompetenta arbetsplatsen är en utlysning inom programmet Verksamhetsledning och arbetsorganisation. Utlysningen syftar till att utveckla kunskap om hur kompetensutveckling och gynnsamma lärvillkor kan bidra till verksamheters effektivitet och resultat. Genom att lyfta fram den relationella aspekten, d.v.s. betydelsen av kompetens som utvecklas i relationer, är syftet även att påverka synen på kompetens och hur företag och organisationer kan skapa kompetenta arbetsplatser.

Projekten leds av forskare från olika ämnesområden, såsom pedagogik, företagsekonomi och design. I samarbete med såväl små som stora företag och offentliga verksamheter utreds bl.a. hur kunskapsdelning, kollektiv kompetens och vardagsinnovationer går till.

Ca 45 miljoner kronor har beviljats 19 forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår under 2007-2011.

Beviljade projekt

Läs mer om projekten i programkatalogen Den kompetenta arbetsplatsen.

Bokmärk och dela