Utlysningar 2007

Här redovisas de utlysningar som Vinnova genomfört och som avslutats under 2008. Under varje utlysning redovisas också de projekt som finansierats genom utlysningen. Observera att det finns projekt som finansierats under året på andra sätt än genom de utlysningar som listas här.

Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007

Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007

Behovsanalys - Innovationer för äldres livsmiljö

Utlysningen är fokuserad på äldres livsmiljö och de möjligheter som finns för framtida tjänste- och produktinnovationer.

Behovsanalys - Innovationer för äldres livsmiljö

Den kompetenta arbetsplatsen

Utlysningen syftar till att utveckla kunskap om hur kompetensutveckling och gynnsamma lärvillkor kan bidra till verksamheters effektivitet och resultat.

Den kompetenta arbetsplatsen

Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007

Designade material - möjlighetsprövning och konceptverifiering 2006-2007

Forska&Väx 2007

Forska&Väx 2007

Framtidens personresor 2007

Framtidens personresor 2007

Industriell bioteknik 2007

Industriell bioteknik 2007

Industriellt byggande av boendemiljöer - effektiv processutveckling

Den tredje utlysningen inom Vinnovas program Trämanufaktur. Ämnesområdet är utveckling och effektivisering av industriellt byggande av boendemiljöer.

Industriellt byggande av boendemiljöer - effektiv processutveckling

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Multidisciplinary Bio - 3rd Call for Proposals

Den tredje utlysningen inom svenskt-japanskt program tillsammans med Stiftelsen för Strategisk Forskning och Japan Science and Technology Agency.

Multidisciplinary Bio - 3rd Call for Proposals

NORDITE utlysning 2

NORDITE utlysning 2

SAMPOST 2007

SAMPOST 2007

SIBED II

SIBED II är ett samarbetsprogram mellan Sverige och Israel inom IT-området inklusive IT-säkerhet.

SIBED II

Säkerhetsforskning 2007

Säkerhetsforskning 2007

Tjänsteinnovationer 2007

Tjänsteinnovationer 2007

VINN NU 2007

Tjugo företag per år finansieras med 300 000 kronor var. Drivs tillsammans med Energimyndigheten.

VINN NU 2007

VINNPRO - befintliga forskarskolor

Fördjupad samverkan mellan befintliga forskarskolor och näringslivet/offentlig verksamhet via centrumbildningar.

VINNPRO - befintliga forskarskolor

VINNPRO - nya forskarskolor

Fördjupad samverkan mellan nya forskarskolor och näringslivet/offentlig verksamhet via centrumbildningar.

VINNPRO - nya forskarskolor

Öppna och distribuerade innovationsprocesser

Utlysningen ska generera vetenskapligt baserad kunskap som bidrar till att stärka företags förmåga att utveckla och introducera nya produkter.

Öppna och distribuerade innovationsprocesser

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss