SAMBIO 2006

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2006 genomfört utlysningen ”SAMBIO 2006” inom ramen för regeringens uppdrag att genomföra delar av branschstrategin ”Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige”.

SAMBIO 2006 var den första utlysningen inom programmet SAMBIO. Denna utlysning riktade sig till läkemedels- och diagnostiksektorerna och då främst forskande företag med betydande FoU-verksamhet i Sverige. 

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

LADDA NER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss