SAMBIO 2006

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2006 genomfört utlysningen ”SAMBIO 2006” inom ramen för regeringens uppdrag att genomföra delar av branschstrategin ”Läkemedel, bioteknik och medicinteknik – en del av Innovativa Sverige”.

SAMBIO 2006 var den första utlysningen inom programmet SAMBIO. Denna utlysning riktade sig till läkemedels- och diagnostiksektorerna och då främst forskande företag med betydande FoU-verksamhet i Sverige. 

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela