Nationellt flygtekniskt forsknings- och utvecklingsprogram för små och medelstora företag - NFFP-SMF

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2006-2007 genomfört utlysningen Nationellt flygtekniskt forsknings- och utvecklingsprogram för små och medelstora företag - NFFP-SMF. I den inbjöds små och medelstora företag (SMF) inom flygtekniska området att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syftet är att främja små och medelstora flygtekniska företags kunskapsutveckling och tillväxt genom medverkan i kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

För utlysningen finns en budget på 15 miljoner kronor. Ämnesområdet för utlysningen är flygteknik.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela