Initiering av säkerhetsforskning

Avslutad utlysning. 
 
VINNOVA, FMV och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har under 2006 genomfört en utlysning om medel för förstudier inom säkerhetsforskning. Inbjudan vände sig till universitet, högskolor, forskningsinstitut och näringsliv som bedriver behovsinriktad forskning och teknikutveckling.

Avsikten var att få förslag till förstudier för framtida forskningsprojekt inom ramen för det kommande programmet inom säkerhetsforskning. Programmet finansierades under 2007 till och med 2009 av VINNOVA, FMV och KBM.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstextenpdf .

Beviljade projekt

Bokmärk och dela