Forska&Väx 2006

Avslutad utlysning. 
 
Vinnova har under 2006 genomfört utlysningen Forska&Väx 2006.

Syftet med denna utlysning är att genom produktnära forskning och utveckling i SMF, stärka företagets konkurrenskraft på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

För utlysningen finns en budget på 100 miljoner kronor, som regeringen ställt till Vinnovas disposition för ändamålet. Ansökningar tas emot under perioden december 2005 till och med 2 oktober 2006. Bedömning av inkomna projektförslag har skett vid fyra tillfällen. 

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna ovan och den fullständiga utlysningstexten.

 

Finansierade projekt inom Forska&Väx - utlysning 2006

Finansierade projekt Forska&Väx - feb 2006

Finansierade projekt Forska&Väx - maj 2006

Finansierade projekt Forska&Väx - aug 2006

Finansierade projekt Forska&Väx - nov 2006

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss