Forska&Väx 2006

Avslutad utlysning. 
 
VINNOVA har under 2006 genomfört utlysningen Forska&Väx 2006.

Syftet med denna utlysning är att genom produktnära forskning och utveckling i SMF, stärka företagets konkurrenskraft på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

För utlysningen finns en budget på 100 miljoner kronor, som regeringen ställt till VINNOVAs disposition för ändamålet. Ansökningar tas emot under perioden december 2005 till och med 2 oktober 2006. Bedömning av inkomna projektförslag har skett vid fyra tillfällen. 

För information om beviljade projekt, se programmet Forska&Väx.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna ovan och den fullständiga utlysningstexten.

Bokmärk och dela