Utlysningar 2006

Initiering av säkerhetsforskning

Initiering av säkerhetsforskning

SAMBIO 2006

SAMBIO 2006

Medicinsk teknik för bättre hälsa / Biomedical Engineering for Improves Health

Medicinsk teknik för bättre hälsa / Biomedical Engineering for Improves Health

Nationellt flygtekniskt forsknings- och utvecklingsprogram för små och medelstora företag - NFFP-SMF

Nationellt flygtekniskt forsknings- och utvecklingsprogram för små och medelstora företag - NFFP-SMF

Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation - LEKA

Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation - LEKA

Innovationsjournalistik 2006

Innovationsjournalistik 2006

Kronisk inflammation

Kronisk inflammation

IKT-@nvändning 2006

IKT-@nvändning 2006

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet - utlysning 2

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet - utlysning 2

Infrastruktur och effektiva transportsystem 2006

Infrastruktur och effektiva transportsystem 2006

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss