Tidigare utlysningar

Våra genomförda utlysningar och beviljade projekt.

Här listar vi våra tidigare utlysningar uppdelade efter det år som utlysningen stängde. Beviljade projekt visas för alla utlysningar från och med 2007.
Utlysningar för 2015 finns på sidan Hitta rätt utlysning.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss