Verklighetslabb

Utlysningen är stängd

Den här utlysningen riktade sig till offentliga aktörer (utom forskningsorganisationer) som ville öppna upp sin verksamhet för utveckling, test och demonstration av innovationer i verklig miljö. Det kunde handla om att bygga upp en organisation eller utforma processer och arbetssätt. Både fysiska och digitala anpassningar av verksamheten kunde finansieras.

Satsningen skulle underlätta för offentliga aktörer att testa och vidareutveckla innovationer och policyer i samverkan med både näringsliv och användare, som till exempel brukare eller patienter. Utlysningen omfattade uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kunde komma att utmana gällande policyer.

I syfte att skapa attraktiva verklighetslabb riktade sig utlysningen till aktörer som:

  • Ville öppna upp sin kärnverksamhet för test och demonstration
  • Ville och hade särskilda förutsättningar för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas i verksamheten av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden
  • Hade ett särskilt intresse och fokus inom ett avgränsat behovs- eller teknikområde som även är intressant utanför den egna organisationen
  • Hade ambition att bli unikt attraktiva och marknadsföra sin testverksamhet

Satsningen skedde inom ambitionen av "Testbädd Sverige", som regeringen lanserade 2016. Fokus för "Testbädd Sverige" är att skapa verkliga miljöer där idéer och prototyper kan testas och drivas tillsammans med problem- och behovsägare

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

För att öppna upp sin verksamhet för test och demonstration, samt att utveckla och testa lösningar med externa aktörer samt utförare och slutanvändare

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Offentligt finansierad verksamhet, dock ej forskningsorganisationer

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Total budget är 60 milj kr fördelat på cirka 20 projekt under 2017-2019

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 13 feb
Informationsmöte: 2 feb
Ansök senast: 28 mar kl 14.00

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05303 Patientupplevelse labbet VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING 300 000 kr
2016-05072 Laborativ testbädd i skolmiljö för kreativ undervisning med hjälp av digitala verktyg och intriörsdesign Hudiksvalls kommun 300 000 kr
2016-05065 Implementering av välfärdstekniska lösningar i LSS-verksamhet - för personer med kognitiva svårigheter Eskilstuna Kommun 201 810 kr
2016-05063 Driftmetoder, vintervähållning STOCKHOLMS KOMMUN 300 000 kr
2016-05017 Test och innovationscenter för järnväg RTIC Samverkan mellan offentliga aktörer och industrin Västerås kommun 300 000 kr
2016-05016 Väglagsinfromation Trafikverket 288 000 kr
2016-05015 Verklighetslabbet för innovativ resurshantering i Borås Borås Energi och Miljö AB 293 200 kr
2016-05014 Maritim Demoplats Sverige (MADS) Sjöfartsverket 300 000 kr
2016-05009 Förstudie verklighetslabb Lindholmen, Göteborg Älvstranden Utveckling AB 300 000 kr
2016-05008 Malmö Ink(lusiv) MALMÖ KOMMUN 293 800 kr
2016-05007 500k - inkluderande villastäder NORRTÄLJE KOMMUN 300 000 kr
2016-05005 Framtidens innovativa grovavfallshantering Stockholm Vatten Avfall AB 300 000 kr
2016-05003 Biofilm i dricksvattenledningar SYDVATTEN AKTIEBOLAG 300 000 kr
2016-05002 Framtidens vård- och omsorgsboende Luleå kommun 271 000 kr
2016-05000 Tensta Techgård STOCKHOLMS KOMMUN 291 747 kr
2016-04999 Borgen - ett verklighetslabb. Förstudie Trelleborgs kommun 290 000 kr
2016-04995 Klinisk anpassning av digitala stödsystem för ortopedisk kirurgi Universitetssjukhuset Örebro 300 000 kr
2016-04985 Verklighetslabb @AllAgeHub Göteborgsregionens kommunalförbund 300 000 kr
2016-04973 Energilabbet AKTIEBOLAGET UPPSALA KOMMUNS INDUSTRIHUS 300 000 kr
2016-04971 Ökad frihet för brukare med demens GOTLANDS KOMMUN 250 000 kr
2016-04967 Gävleborgs Verklighetslabb för Innovativa Lösningar i Offentliga Miljörer - Att Upphandla en Obruten Höftled GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING 258 840 kr
2016-04963 ElectriVillage Test- och demonstrationsplats Marie stad MARIESTADS KOMMUN 300 000 kr
2016-04955 eHälsolabbet-Hälsa för mig-Förstudie verklighetslabb E-HÄLSOMYNDIGHETEN 259 200 kr
2016-04949 Elväg E16 - Förstudie Verklighetslabb GÄVLEBORGS LÄNS LANDSTING 300 000 kr
2016-04902 Test- och Innovationslabb för Livräddande Teknik (TILT) ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 300 000 kr
2016-04882 Verklighetslabbet Urban ICT Arena en frizon för tester av digitaliseringens möjligheter Länsstyrelsen i Stockholms län 234 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss