Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Välkomna att skicka in ansökan

Vinnova har tillsammans med Vetenskapsrådet fått uppdraget att utforma ett nytt forskningsprogram för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Detta är en del av regeringens strategiska satsningar på life science för bättre hälsa, för att klara samhällsutmaningen med en åldrande befolkning och för att stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt inom biologiska läkemedel.

I den här utlysningen fokuserar vi på utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Programmets mål är:

  • att bygga upp en stark kunskapsbas kring biologiska läkemedel
  • att öka Sveriges attraktionskraft som samarbetspartner inom forskning, utveckling och innovation för framtidens biologiska läkemedel
  • att öka samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård
  • att utveckla effektivare och konkurrenskraftiga metoder för nästa generations läkemedelsproduktion
Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Projekt med fokus på utveckling och produktion av biologiska läkemedel med syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Alla ansökningar ska utgå från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Minst två partners från olika sektorer: akademi (inklusive forskningsinstitut), industri eller hälso- och sjukvård

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 5 milj kr. Projekttid ska vara 1-3 år.
Total budget för utlysningen är 40 milj kr.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 7 feb
Sista ansökningsdag: 8 jun kl 14.00

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad en ansökan för att sedan gå tillbaka och färdigställa den senare.

Ansök nu

Biologiska läkemedel 2017

Ansök senast
2017-06-08 14:00

Ansök här

Beviljade projekt


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss