Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Utlysningen är stängd

Just nu finns inga öppna utlysningar inom programmet. Under 2017 kommer inga ytterligare utlysningar att stänga. Det är oklart när nästa utlysning kommer, men den kommer troligtvis att stänga i slutet av kvartal tre 2018.

> Besök programsidan för utmaningsdriven innovation för att läsa mer om programmet och dess inriktning.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-01237 Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige Högskolan i Skövde 487 000 kr
2017-01228 Bioflygbränslen från skogsråvara IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 496 000 kr
2016-03857 Smartare energistyrning genom brukardriven innovation stödd av plattform för energieffektivisering FERROLOGIC AB 441 000 kr
2016-03855 Nya testmetoder för framtidens IoT SICS SWEDISH ICT AB 465 000 kr
2016-03844 Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2016-03827 Personal- och operationsplaneringsstöd SOWNDER AB 499 000 kr
2016-03819 Kirurgens Perspektiv - En 3D bildplattform för kirurgisk utbildning och utveckling av robotkirurgi Region Skåne 500 000 kr
2016-03814 Entry Hub - en nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden We Link Sweden AB 486 000 kr
2016-03809 MEMS-baserad energiförsörjning av sensornätverk för Industry 4.0 - Energy Supply Toolkit ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2016-03806 DigiDrick digitala lösningar för övervakning och styrning på vattenverk IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2016-03800 Digital plattform för nyttiggörande av patientgenererad hälsodata SICS SWEDISH ICT AB 463 000 kr
2016-03798 Minska vårdrelaterade infektioner genom innovativa rengörings- och steriliseringsprocesser och smarta material GETINGE INFECTION CONTROL AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-03787 Elastiska Hem KOD ARKITEKTER AB 482 000 kr
2016-03785 Att inkludera svensk landsbygd - Innovationer mot ett uppkopplat samhälle åt alla Luleå tekniska universitet 480 000 kr
2016-03776 Fasa ut PFAS - POPFAS SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-03773 Urban WaterTruck SÖDAHL & PARTNERS AKTIEBOLAG 499 000 kr
2016-03764 Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber SAIBOO AKTIEBOLAG 484 000 kr
2016-03762 SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-03759 Digitala verktyg för medborgardelaktighet och medskapande SICS SWEDISH ICT AB 480 000 kr
2016-03757 Teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar Mälardalens högskola 500 000 kr
2016-03753 Next Period INNVENTIA AB 500 000 kr
2016-03746 The Flow HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB 500 000 kr
2016-03734 E-Sea Power No Picnic AB 500 000 kr
2016-03733 Förnyelsebara plastmaterial av vetegluten, uppskalning och upprening för att möta industrins behov KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 470 000 kr
2016-03728 Cirkulär och hållbar användning av smörjolja RECONDOIL SWEDEN AB 450 000 kr
2016-03707 Utvinning av högvärdiga komponenter ur svenska naturresurser SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-00692 Organisk Bioelektronik ger framtidens patient kontroll över sin egen behanding SICS EAST SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2016-00674 Innovation för preventiva hälsotjänster SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-00670 Ökad attraktivitet och minskad trängsel genom nya lösningar för cirkulär masshantering Ecoloop AB 468 000 kr
2016-00663 SUCCCE - Avancerat beslutstöd för larmhantering i komplexa vårdmiljöer NORDIC INDUSTRY CONSULTING AB 474 000 kr
2016-00659 Energiaskor - Ett hållbart konstruktionsmaterial SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-00642 Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 490 000 kr
2016-00628 Framtidens smarta produktion - Hållbar tillväxt genom småskalig, industriell tillverkning SP PROCESS DEVELOPMENT AB 500 000 kr
2016-00600 Insekter som mat och foder - det näringsrika, smakliga framtidsalternativet med litet ekologiskt fotavtryck SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-00595 Minimalt invasiv biomarkörbaserad cancerdiagnostik och behandlingsprediktion Karolinska Institutet 498 000 kr
2016-00585 Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan Örebro universitet 369 510 kr
2016-00572 ElectriVillage Mariestad FORSUS AB 471 000 kr
2016-00566 Realtidsuppföljning av sjöfartens svavelutsläpp - ett bidrag till industriell konkurrens på lika villkor MARINE BENCHMARK GOTHENBURG AB 500 000 kr
2016-00560 Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling Trivector Traffic AB 500 000 kr
2016-00545 Hållbar sanering i stadskärnor med kulturhistoriskt värde KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 461 890 kr
2016-00538 eNursing IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 499 000 kr
2016-00516 Skriv ut dig - Mot 3D Bioprintade organ - Hud CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-00515 Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri SWEREA MEFOS AB 400 000 kr
2016-00508 Svenska överallt: SFI med språkbad KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2016-00501 Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2016-00491 Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2016-00480 Stadens Kontrollrum SICS Swedish ICT Västerås AB 479 413 kr
2016-00468 Forest Fish framtidens fisk växer på träd SP PROCESSUM AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-00466 Integrerad akvakultur-Innovativt marint produktionssystem IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 483 000 kr
2016-00465 Energi- och resurseffektiv växthusteknik för konkurrens på en internationell marknad Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr
2016-00451 Klimatsäkra och arbetsskapande odlingssystem i industriområden Stockholm Business Region Development AB 420 000 kr
2016-00442 En fungerande måltid - innovation mot undernäring SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2016-00423 Cirkulär ekonomi - verktyg för verkställande KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2016-00421 Hälsofrämjande innovation i samverkan Malmö högskola 499 000 kr
2016-00415 PVCLOOP - Hållbar PVC återvinning i Sverige Swerea IVF AB 500 000 kr
2016-00414 Resurseffektiv användning av vattenverkslam SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-00394 Användarvänligt mobilitetssystem för städer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2016-00391 Småskalig hantering av dagvattensediment Ecoloop AB 463 058 kr
2016-00382 Water in a Box Mälardalens högskola 500 000 kr
2016-00377 Den lokala cirkulära livsmedelskedjan - drivkraft för hållbar samhällsutveckling Uppsala kommun 479 920 kr
2016-00361 Kronisk kunskap Karolinska Institutet 500 000 kr
2016-00336 Användarvänlig och optimal lagring av förnybar energi för robust energiförsörjning av småskalig industri SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2015-04455 Flexibel och kostnadseffektiv sensor- och aktuatorplattform för smartare energieffektiviseringar EMULSIONEN EKONOMISK FÖRENING 209 391 kr
2015-04452 Digitalisering för hållbarhet i industri och offentlig sektor i Sverige SWEDISH ICT RESEARCH AB 500 000 kr
2015-04445 Patientcentrerat beslutsstöd och forskning med big data ValueAdd Solutions Scandinavia AB 444 000 kr
2015-04443 Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN 494 096 kr
2015-04442 Tech Farm: framtidens yteffektiva boende REINVENT AB 500 000 kr
2015-04430 För framtidens arbetsmarknad: Användardriven certifiering av ungdomars mjukvarukompetens STIFTELSEN FRYSHUSET 429 000 kr
2015-04423 Platooning Formation VIKTORIA SWEDISH ICT AB 315 000 kr
2015-04420 Klimatneutral industriproduktion Biorecro Research and Development AB 498 000 kr
2015-04417 Innovation för internationella katastrofinsatser. Utveckling av hållbara produkter, tjänster och processer ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN 460 000 kr
2015-04413 Får jag lov? - Mot automatiserade bygglov Boverket 400 174 kr
2015-04408 Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN 428 000 kr
2015-04407 Would wood INNVENTIA AB 500 000 kr
2015-04406 Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå GÖTEBORGS KOMMUN 500 000 kr
2015-04396 Nydanande miljösensorer för luftkvalitet för attraktiva städer IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 489 599 kr
2015-04392 De nya jobben Swerea IVF AB 500 000 kr
2015-04382 Framtidens elsystem med nya isolationsmaterial ENERGIFORSK AB 500 000 kr
2015-04373 smart lighting INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2015-04353 Mitt Liv - Min Hälsa Region Skåne 500 000 kr
2015-04346 Hjärnskador orsakade av låga impulsljud mekanismer, effekter och prevention SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 454 436 kr
2015-04338 Ökad samhällsnytta och industriell konkurrenskraft med energieffektiva och emissionsfria arbetsmaskiner Statens väg- och transportforskningsinstitut 500 000 kr
2015-04335 Hållbara evenemangsstäder RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS IDROTTSINSTITUT 500 000 kr
2015-04329 500k - nytt liv i villastaden KOD ARKITEKTER AB 490 000 kr
2015-04321 Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad MALMÖ KOMMUN 649 850 kr
2015-04320 Hållbart Vardagsresande Genom Dynamisk Kollektivtrafik Lunds universitet 498 000 kr
2015-04314 Storskalig smart destinationsladdning LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-04313 Förnyelsebara bindemedel för träskivor KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 485 000 kr
2015-04311 ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser Swerea IVF AB 500 000 kr
2015-04309 Utveckling och utvärdering av hälosbefrämjande arbetshandske Högskolan i Skövde 500 000 kr
2015-04301 ANPASSAD SJUKHUSMAT - Förbättrad patienthälsa, ekonomi och miljö samt ny affärsutveckling med god näringsrik mat Aventure AB 490 000 kr
2015-04294 Banbrytande precision för ortopedisk implantatkirurgi SECTRA Aktiebolag 485 000 kr
2015-04215 CDTS (CRISS Disease Tracking System) CRISS AB 407 000 kr
2015-00482 Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar Lunds universitet 500 000 kr
2015-00472 Öppen kommunikation för smart fjärrvärme IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2015-00468 Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya Ericsson AB 380 000 kr
2015-00429 ECO Governance IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2015-00422 Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr
2015-00421 GreenRoof Explore Visionskompaniet Arkitektur & Projekt AB 500 000 kr
2015-00413 Proaktiv cancervård Lunds universitet 500 000 kr
2015-00412 Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2015-00405 Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr
2015-00403 Future City Flow SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-00396 Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter Lunds universitet 500 000 kr
2015-00394 Batterilös IoT Uppsala universitet 500 000 kr
2015-00385 God innemiljö i energieffektiva byggnader IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2015-00383 Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB 489 000 kr
2015-00379 Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik Lunds universitet 500 000 kr
2015-00375 ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2015-00369 Mat i kretslopp STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr
2015-00339 Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov SICS EAST SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2015-00335 Förbättra hälsa, forskning och affärsmöjligheter genom evidensbaserade patientcentrerade hjälpmedel Göteborgs Universitet 500 000 kr
2015-00334 Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och produkter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-00323 Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden INVEST IN LANDSKRONA AB 500 000 kr
2015-00322 Avancerad diagnostik i onkologi en test bädd för risk prediktion av prostata cancer Lunds universitet 460 000 kr
2015-00321 Konkurrenskraftig produktion av träfiber-baserade kompositer Swerea SICOMP AB 500 000 kr
2015-00315 Utmaningar för svensk alarmeringstjänst LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 499 000 kr
2015-00313 VinterCykla! Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2015-00312 Kvalitetssäkrad och tillgänglig rehabilitering genom internet (internetbaserad rehabilitering, IR) Danderyds sjukhus AB 500 000 kr
2015-00301 Fler mer hållbara kunderbjudanden Swerea IVF AB 500 000 kr
2015-00297 Health Sharing Co-operative (HSC) Göteborgs Universitet 259 000 kr
2015-00294 Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data Bobitek AB 460 000 kr
2015-00268 En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd Sustainable Innovation i Sverige AB 500 000 kr
2015-00266 Mobil Depå VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2015-00265 Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2015-00258 Beslutsstöd för att förhindra mikrobiologisk förorening i dricksvatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2015-00244 Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 500 000 kr
2015-00242 Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex) IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 499 000 kr
2015-00193 icke-infekterande urinvägskatetrar Umeå universitet 496 000 kr
2014-04338 Skola för alla, från första dagen i det nya landet KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB 500 000 kr
2014-04334 Snabb utveckling av innovativa läke- och livsmedelsprodukter och processer SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-04330 Smart City Marketplace KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-04327 Future Solutions Lab OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB 478 000 kr
2014-04322 Bärande glas i bostadshus med volymmoduler av trä SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-04321 Norra Djurgårdsstadens kretsloppsmodell STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr
2014-04320 Verktyg och metodik för att stödja framtidens digitala lärande Doberman AB 500 000 kr
2014-04310 Automation inom Högspecialistsjukvård Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr
2014-04308 DENCITY LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 325 000 kr
2014-04306 Hur kan modern teknik bidra till att minska fall och fallskador och därmed mänskligt lidande och samhällskostnader? SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-04295 Innovativa former för förvaltning och utveckling av den hållbara urbana utemiljön Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr
2014-04290 VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner Karolinska Universitetssjukhuset 500 000 kr
2014-04285 ProduktionBygg Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2014-04284 Kretsloppsbaserad produktion och förädling av grönsaker och fisk Findus Sverige Aktiebolag 500 000 kr
2014-04283 Förnyelse av urbana industriområden med energi och kretsloppsanpassade byggnadsintegrerade växtsystem SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 485 396 kr
2014-04281 Förbättrad logistik för ett Resurseffektivt byggande STOCKHOLMS KOMMUN 500 000 kr
2014-04278 Upphandling och implementering av komplexa signalsystem - arbetsprocesser och verktyg Statens väg- och transportforskningsinstitut 432 000 kr
2014-04277 HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin INNVENTIA AB 500 000 kr
2014-04276 Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr
2014-04274 Resurseffektiv planering för konkurrenskraftiga produktionsnätverk (RePlan) Linköpings universitet 500 000 kr
2014-04268 Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG 500 000 kr
2014-04266 Ökad delaktighet och inflytande, trygghet och säkerhet för äldre och deras anhöriga med hälsostödjande e-tjänster LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr
2014-04265 Via Appia - ICT, appar och smart larmhantering för ökad trafiksäkerhet, reducerade personskador och dödsfall CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 498 000 kr
2014-04264 Innovativa antimikrobiella lösningar ger konkurrenskraftiga, säkra och lagringstabila konsumentprodukter SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-04258 MedPlats - en flexibel, demokratisk innovation för platsförhandling, medborgardialog och stadsplanering INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 498 000 kr
2014-04253 Neurogame Platform INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 476 000 kr
2014-04252 Flerterm - delaktighet och inkludering i ett mångspråkigt samhälle Bani Interlingua AB 431 000 kr
2014-04245 ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2014-04234 Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling Sveriges Lantbruksuniversitet 274 000 kr
2014-04231 BioEpoxy: Epoxihartser med låg biologisk påverkan AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AKTIEBOLAG 500 000 kr
2014-04230 Effektiv och hållbar hantering av Legionella och andra mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 484 000 kr
2014-04212 Grönt kväve: Innovativ produktion av gödselmedel baserad på förnybar energi Sveriges Lantbruksuniversitet 439 000 kr
2014-00956 Hållbara lösningar för restprodukter från avfallsförbränning Chromafora AB 500 000 kr
2014-00829 Geo Sports Analyserar idrottarens prestationer och skapar ny information för utveckling av morgondagens friskvård Future Position X 500 000 kr
2014-00826 Konstellation för allomstädes närvarande telekommunikationstjänster i landsbygd KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-00808 Nya metoder att behandla och förebygga vävnad förlust och infektioner kring benförankrade implantat SP Food and Bioscience 500 000 kr
2014-00806 Roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande i skolan: Utveckling av digital pedagogik och skrivverktyg Invigos AB 500 000 kr
2014-00798 Substrat för uthållig stadsvegetation (SUS) - näring, vatten och struktur Sveriges Lantbruksuniversitet 494 000 kr
2014-00791 Småpartipackning av burkläkemedel AstraZeneca AB 357 478 kr
2014-00787 Inomhus täckning och öppna mobila nätverk i moderna energieffektiva byggnader ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2014-00780 Högre last med smartare lager- Tillståndsövervakning av järnvägssystem för ökad effektivitet. Luleå tekniska universitet 397 204 kr
2014-00779 Innovationer för avfall som resurs SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-00766 Förstudie för utveckling av ett vattensnålt urbant jordbrukssystem för hållbara & attraktiva städer i Sverige & Kina WSP Sverige AB 500 000 kr
2014-00758 Sömlöst i attraktiva städer Karlstads universitet 500 000 kr
2014-00755 DISTINCT Distribuerade mätningar av ICT-användning ACREO SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2014-00753 Kista Science City Ultra High-Speed Connectivity Testbed STIFTELSEN ELEKTRONIKCENTRUM I KISTA 500 000 kr
2014-00752 Hållbara och attraktiva stationssamhällen Göteborgsregionens kommunalförbund 500 000 kr
2014-00750 Förpackningssystem för minskat matsvinn INNVENTIA AB 500 000 kr
2014-00731 Ökad delaktighet för personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-00729 Idome360 Division By Zero AB 500 000 kr
2014-00727 Push the Line! Reliable assistive technologies to enhance independence of elderly after hospitalization LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr
2014-00718 Effektiv produktion av hybridstrukturer Swerea SICOMP AB 500 000 kr
2014-00716 RIMKOM - Rationella innovativa metoder för fogning av komposit till metall - ett LIGHTer initiativ Swerea KIMAB AB 400 000 kr
2014-00708 Noll Vibrationsskador Swerea IVF AB 500 000 kr
2014-00707 Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård Region Skåne 500 000 kr
2014-00699 Gemenskapad stad LOVELY LANDSKAP AB 479 000 kr
2014-00696 NÄRFISK-14 Ecoloop AB 500 000 kr
2014-00691 Delad energi är dubbel energi? Initiering av industriell symbios och samverkan för en hållbar stadsdelsutveckling MALMÖ KOMMUN 493 000 kr
2014-00679 Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande. SP Food and Bioscience 442 000 kr
2014-00669 Secure Monitoring för integritetssäkrade vägtullsystem och andra ITS-tillämpningar NetPort Science Park Karlshamn AB (svb) 500 000 kr
2014-00657 Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2014-00656 Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk- och kvalitetshantering i livsmedelskedjan SP Food and Bioscience 500 000 kr
2014-00655 GreenIoT: Energieffektivt och informations-centrerat Internet-of-Things för luftmätning av utsläpp och trafik Uppsala universitet 500 000 kr
2014-00654 Extraktion av fettlösliga komponenter från biologiskt material SwePharm AB 500 000 kr
2014-00653 Efterfrågestyrd produktion för hållbar livsmedelsindustri SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-00637 UUT - Utmanande och Underhållande Träning Lunds universitet 364 000 kr
2014-00586 Attraktiva och hållbara lösningar för odling under tak i eller nära bostaden i miljonprogramområden KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 438 000 kr
2013-00940 E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss