Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Kommande utlysning

Den här utlysningen riktar sig till projekt som bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens inom området smartare elektroniksystem.

I denna omgång av utlysningen kopplar vi speciellt till programmets huvudutmaning att ”bibehålla och utveckla svenska spetsområden”. De projektförslag som kommer in ska ha som mål att lösa en eller flera behovsägares utmaningar eller problem inom ett relevant område. De ska kunna visa en koppling och samverkan mellan de medverkande aktörerna i den aktuella värdekedjan.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som fokuserar på att utveckla ny kunskap eller förbättrade teknologier eller produkter

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Minst två aktörer, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 4 miljoner kronor
Den total budgeten för utlysningen är 34 miljoner kronor.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 8 jan
Sista ansökningsdag: 8 mars kl 14
Beslutsdatum: 30 maj
Beslut meddelas senast: 8 juni  
Projektstart: 1 juli – 1 sep

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Kommande utlysningar


Smartare Elektroniksystem. Genomförbarhetsstudier 2017

Öppningsdatum
2017-05-15
Ansök senast
2017-09-01 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-20
Tidigaste datum för projektstart
2017-11-05


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05039 Handbok - tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara Acreo Swedish ICT AB 495 000 kr
2016-04791 PEA 3.0 Innovationskluster - Företagsprojekt ACREO SWEDISH ICT AB 1 kr
2016-03976 Nya metoder för precisionsspektroskopi på gaser RISE Acreo AB 200 000 kr
2016-03973 Innovativ kombination av etablerad fibersensorteknik skapar nya möjligheter RISE Acreo AB 400 000 kr
2016-03968 Ny teknik för mätning av bergrörelser till nytta för svensk industri och samhälle MASKINTEKNIK I OSKARSHAMN AKTIEBOLAG 258 000 kr
2016-03963 Avancerad distribuerad fiberoptisk mätteknik på flygplan SAAB Aktiebolag 265 787 kr
2016-03961 Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AKTIEBOLAG 400 000 kr
2016-03957 Infraröd elektrooptiska integration RISE Acreo AB 200 000 kr
2016-03956 Metallisering av AM-tillverkade keramiska elektronikkomponenter Swerea IVF AB 360 000 kr
2016-03952 my-IMI ASPLUND DATA AKTIEBOLAG 400 000 kr
2016-03951 Kompakt Millimetervågsbyggsätt för Framtidens Kommunikations- och Sensorsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 250 000 kr
2016-03950 Adaptiv IoT-resurshantering baserad på inbyggd monitorering av integrerade kretsar Lunds universitet 125 000 kr
2016-03940 Samexisterande Radar Högskolan i Halmstad 132 206 kr
2016-03938 Fotonik i kraftelektronik för effektivare kraftnät och smartare eldistribution RISE Acreo AB 380 000 kr
2016-03935 mm-Wave UWB Smarta Gruppantenn i Chipform med Nya Capped Bowtie för 5G kommunikationssystem och framtida smarta system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 204 136 kr
2016-03933 Framtidens radio för Sakernas Internet Mistbase AB 305 000 kr
2016-03919 Mot Utvecklingen av Smartare OTA Karakterisering av 5G Antennsystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 398 187 kr
2016-03897 Integrering av bildanalys och artificiell intelligens i alkoholmätsystem HÖK INSTRUMENT AKTIEBOLAG 300 417 kr
2016-03891 Smarta sensorer för mobil insamling av atmosfäriska parametrar SPARV EMBEDDED AB 397 650 kr
2016-03716 Etablering av förberedande forskarutbildning inom elektronik vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola 386 600 kr
2016-03711 Prepare Halmstad - Etablering av förberedelseprogram inför företagsforskarstudier inom elektronikområdet Högskolan i Halmstad 377 700 kr
2016-03693 Mot en trådlös intensivvård Lunds universitet 400 000 kr
2016-01882 Storareasensor för temperaturmonitorering - för detektion av infodringsslitage och processoptimering Acreo Swedish ICT AB 3 030 000 kr
2016-01855 Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 988 000 kr
2016-01854 SEEN - Smart Eye-tracking Enabled Networking KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 970 000 kr
2016-01850 Integrerad WLAN-effektförstärkare med hög verkningsgrad och hög linjaritet i 28 nm CMOS Linköpings universitet 3 959 000 kr
2016-01849 Tillförlitliga kylda mikrovågsförstärkare CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 000 000 kr
2016-01845 Prototypsystem för massiv MIMO i de nya frekvensbanden för 5G Lunds universitet 2 122 000 kr
2016-01818 Ljudförbättring för röststyrning av smarta högtalare LIMES AUDIO AB 1 479 000 kr
2016-01807 Smartare smälta Uppsala universitet 700 000 kr
2016-01800 60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points SIVERS IMA Aktiebolag 4 000 000 kr
2016-01789 SPECT - metod och utrustning för skydd mot joniserande strålning Mittuniversitetet 2 886 000 kr
2016-01614 Fuktsensor i superabsorberande sårförband ABSORBEST AB 2 440 000 kr
2016-00233 Attraktionskraft del 1 ACREO SWEDISH ICT AB 490 000 kr
2015-04556 Temperaturkompenserade optiska fibersensorer i kompositer ACREO SWEDISH ICT AB 289 494 kr
2015-04554 NCI Sports Tracker & Navigator NCI NEW CENTURY INFORMATION AB 300 000 kr
2015-04553 Litet, tyst och smart relä för känsliga miljöer SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG 189 000 kr
2015-04552 Nästa generation laser för mikrolitografi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr
2015-04551 Sustainable Electronics for Detection of Health Status of Horses and Production Animals STABLESURE AB 300 000 kr
2015-04545 Autonom termisk brytare Uppsala universitet 300 000 kr
2015-04539 Elektroniksystem för Internet-of-Things Mistbase AB 300 000 kr
2015-04537 Integrerade WLAN-effektförstärkare i 28 nm bulk och FD-SOI CMOS Linköpings universitet 240 000 kr
2015-04016 Printed Electronics Arena 3.0 - Innovationskluster ACREO SWEDISH ICT AB 8 500 000 kr
2015-01474 Smarta aktiva hjälmar POC Sweden AB 990 000 kr
2015-01452 Inbyggd Integrerat 10 kW Kraftmodul med SiC MOSFETs ACREO SWEDISH ICT AB 1 295 000 kr
2015-01420 Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter Swerea IVF AB 4 000 000 kr
2015-01400 Sändarlösningar för 5G Massive MIMO system Lunds universitet 3 020 000 kr
2015-01394 Smart etikett för vaccinmonitorering BENELI AB 2 466 000 kr
2015-01387 Millimeter Wave Massive MIMO Gap Waveguide Antenna Module Design Based on Pick and Place Technique CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 469 000 kr
2015-01369 Electrical Impedance Spectroscopy for Skin Cancer Detection SCIBASE AB 3 860 000 kr
2015-01351 79 GHz UWB Imaging Radar Sensor DENSO SALES SWEDEN AB 4 000 000 kr
2015-01336 Kompakta kraftmoduler för fordonsapplikationer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 298 164 kr
2015-01305 Självförsörjande energi återvinnande trådlös sensorplattform SAAB Aktiebolag 2 000 000 kr
2015-01177 Kompetensnav Fotonik EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN 250 000 kr
2015-01172 Kompetensnav för kraftelektronik ACREO SWEDISH ICT AB 250 000 kr
2015-01171 Kompetensnav med fokus på integrerade elektroniska kretsar och system Linköpings universitet 250 000 kr
2015-01170 Kompetensnav Byggsätt - Cross Connect KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr
2015-01168 Kompetensnav inom inbyggda system - ECES Luleå tekniska universitet 250 000 kr
2015-01165 Kompetensnav Tillförlitlig Elektronikhårdvara Swerea IVF AB 250 000 kr
2015-01163 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa Mälardalens högskola 250 000 kr
2015-01162 Kompetensnav MikroNanoElektronik Mittuniversitetet 250 000 kr
2015-01014 Kompetensnav för Tryckt Elektronik ACREO SWEDISH ICT AB 250 000 kr
2014-05255 Passiva komponenter för Tryckt Elektronik Linköpings universitet 985 106 kr
2014-05242 Fiberoptisk sensormatta för infodringsmonitorering ACREO SWEDISH ICT AB 250 000 kr
2014-05240 Glas-substrat med genomföringar för framtida RF produkter En förstudie Silex Microsystems AB 995 000 kr
2014-05183 Intelligenta sårvårdsförband ABSORBEST AB 500 000 kr
2014-05174 Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications ASCILION AB 390 000 kr
2014-05139 Elektronik i svåra miljöer - Utveckling av barriärer mot fukt, korrosion och extrema temperaturer. Swerea KIMAB AB 900 000 kr
2014-05121 Development of an advanced millimeter-wave front-end for use in medical sensing Uppsala universitet 395 000 kr
2014-05113 VIT-Pre Luleå tekniska universitet 995 000 kr
2014-05081 Uppskalning av ny lodpläteringsprocess för PCSB PK PLATING TECHNOLOGY AB 900 000 kr
2014-04855 Fördjupad nuläges- och behovsanalys ACREO SWEDISH ICT AB 2 470 678 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss