Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030

Utlysningen är stängd

Produktion2030 hade två parallella utlysningar som båda syftade till ökad digitalisering i tillverkningsindustrin. I den första utlysningen gav vi stöd till forsknings- och innovationsprojekt. I den andra gav vi stöd till test- och demonstrationsprojekt.

Projekten skulle ha huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling
Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Projekten ska syfta till att bygga fysiska eller digitala produktionsmiljöer för att testa och demonstrera effekter av ökad användning av digitalisering i produktion.

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Projektkonsortiet ska utgöras av minst tre företag, minst en part från akademin samt minst en part från institutssektorn.

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Budgetramen för denna utlysning är 48 milj kr och det maximala bidraget till beviljat projekt är 8 milj kr med en maximal projekttid om 3 år. Medfinansieringen ska vara minst 60 procent.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 9 dec 2016
Sista ansökningsdag: 31 mars 2017 kl. 14.00
Beslutsdatum: 10 maj 2017
Projektstart: 15 maj – 15 juni 2017

OBS: Det finns ett litet fel i Vinnovas intressentportal. Istället för Effektlogik borde en av flikarna heta Projektsammanfattning. Ingen effektlogik behövs till denna utlysning.  Följ instruktionerna i utlysningstextens kapitel 9.2. 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04898 Testmetod för NAFT TEN MEDICAL DESIGN AB 200 000 kr
2016-04001 PADOK - Study Visit to India 2016 Högskolan i Halmstad 150 000 kr
2016-03870 Mobilitet i MATFLEX Masterkursutveckling Swerea IVF AB 200 000 kr
2016-03518 Ökad industriell analyskompetens Alkit Communications AB 200 000 kr
2016-03322 AKTA - Automation of Kitting, Transport and Assembly CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 070 000 kr
2016-03313 En säkerhetsmodell för samverkande robotar (SCOR) Swerea IVF AB 2 665 002 kr
2016-03305 Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper Swerea IVF AB 4 750 000 kr
2016-03303 Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetninglining. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 166 000 kr
2016-03292 Sustainable and Qlean Industry Demonstrator Linköpings universitet 4 354 026 kr
2016-03291 Adaptive control of varying joint gap in LBW - VarGa Swerea KIMAB AB 5 000 000 kr
2016-03290 Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 150 000 kr
2016-03267 Circularis Linköpings universitet 4 873 341 kr
2016-03176 26th CIRP Design Conference KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 100 000 kr
2016-02942 CIRP CATS & CAT 2016 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 100 000 kr
2016-02744 Produktionsklusterkonferens 2016 - Produktion2030 Swerea IVF AB 100 000 kr
2015-06883 Produktion2030 utveckling av Instrument för kunskap och tekniköverföring Teknikföretagens Service i Sverige AB 2 310 134 kr
2015-06877 Produktion2030 svensk plattform för KIC Added Value Manufacturing Teknikföretagens Service i Sverige AB 700 000 kr
2015-05831 PSARP - Mobilitet mellan VCC och Ziegler CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 150 000 kr
2015-05830 Kompetensutveckling inom optimering av EBM-teknologin SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 150 000 kr
2015-05828 Erfarenhetsutbyte inom avancerad mekaniska provningar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 130 000 kr
2015-05172 SIVPRO - Shape Inspection by Vision in Production Luleå tekniska universitet 150 000 kr
2015-04520 Time Data Management for Smart Factories CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-04514 Sekvens Högskolan Väst 500 000 kr
2015-04509 DigiLean Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-04506 Digitaliseringskoncept för två-material gjutning Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2015-04500 DIG IN - DIGitaliserat välbefINnande CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 306 700 kr
2015-04497 Ett system för automatiskt kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS) LINNÉUNIVERSITETET 500 000 kr
2015-04489 Nervsystem i industriella fixturer Swerea IVF AB 500 000 kr
2015-04484 MOTION - MObil och digiTal AutomatION CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-04483 Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2015-04482 Digitalisering av fogningsberedning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 400 000 kr
2015-04472 Logic in Manufacturing (LiM) Umeå universitet 500 000 kr
2015-04466 Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design Swerea IVF AB 402 000 kr
2015-04123 Resultatdag i Produktion2030 den 5 november 2015 Teknikföretagens Service i Sverige AB 600 000 kr
2015-03957 Kartläggning av produktionsforskningen i Sverige Swerea IVF AB 400 000 kr
2015-01456 Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning Luleå tekniska universitet 3 000 000 kr
2015-01451 3D-SILVER - Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 500 000 kr
2015-01378 Developing implementation method for circular production-based service business models STIFTELSEN IMIT 4 754 400 kr
2015-01371 SuRE BPMS - Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems Lunds universitet 5 730 000 kr
2015-01307 Prediktering av gnissel & gnek för robust produkt och produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 140 000 kr
2014-06102 Innovative Production Education in Co-operation ett instrument i Produktion2030 Högskolan i Halmstad 5 000 000 kr
2014-06017 Expertgrupper i Produktion2030 Teknikföretagens Service i Sverige AB 3 000 000 kr
2014-06014 Omvärldsbevakning inom Produktion2030 Teknikföretagens Service i Sverige AB 500 000 kr
2014-05507 Tekniköverföring till SMF Swerea IVF AB 6 750 000 kr
2014-05358 Produktionsinnovation Luleå tekniska universitet 6 000 000 kr
2014-05227 RobIn - Robust in-process joint finding Swerea KIMAB AB 6 115 000 kr
2014-05220 DYNAMITE - Dynamisk människa-automation interaktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 100 000 kr
2014-05190 SIVPRO - Shape Inspection by Vision in Production Luleå tekniska universitet 3 500 000 kr
2014-05151 Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet Alkit Communications AB 6 000 000 kr
2014-05148 Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 5 400 000 kr
2013-03337 Meeting the Future - MEET CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 900 000 kr
2013-03335 Storskalig produktion av produkter av mixade material Swerea IVF AB 8 200 000 kr
2013-03334 HITS Helhetserbjudanden I Tillverkningsindustri i Sverige - ett lyft Swerea IVF AB 5 100 000 kr
2013-03333 Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT) Linköpings universitet 7 047 160 kr
2013-03332 Den tekniska innovationsfabriken KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 950 000 kr
2013-03317 Materialflexibel produktion - utveckling av fysik och virtuell testbädd Swerea IVF AB 5 335 000 kr
2013-03295 Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter Lunds universitet 6 000 000 kr
2013-03292 Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionsystemutveckling CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 200 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss