Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Välkomna att skicka in ansökan

Det här erbjudandet finansierar genomförbarhetsstudier med fokus på digitalisering inom processindustrin. Genomförbarhetsstudien ska skapa förutsättningar för att initiera större FUI-projekt. Studien förväntas analysera utsikterna för att projektets potential genom att objektivt visa på styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Studien ska även identifiera de resurser som krävs för att genomföra projektet.

Genomförbarhetsstudierna kan till exempel beröra:

  • nya affärs- och verksamhetsmodeller som underlag för framtida strategiska affärsbeslut,
  • nya konstellationer med gränsöverskridande samverkan för att identifiera och studera viktiga utmaningar och trender inom området,
  • nya teknologier och deras påverkan på processindustriell IT och automation,
  • nya betydelsefulla områdes- och omvärldsförändringar och dess påverkan på processindustriell IT och automation,
  • förutsättningar för nya FUI-projekt med stor potential,
  • hur innovationstempot kan höjas och samtidigt bidra till effektivare nationell kompetens- och kunskapsutveckling.


Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Genomförbarhetsstudier inom industriell digitalisering för svensk processindustri. Projektet bör vara sex månader långt.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Konsortier av minst två parter varav minst en industripart.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

100 000 - 500 000 kronor

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som vår finansiering.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum 24 april 2017
Sista ansökningsdag 15 juni 2017 klockan 14:00
Senaste beslutdatum 13 september 2017
Projektstart tidigast 18 september 2017, dock senast 31 oktober 2017
Projektavslut senast 6 månader efter projektstartdatum

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

SIP PiiA - Genomförbarhetsstudier sommaren 2017

Ansök senast
2017-06-15 14:00
Beslut meddelas senast
2017-09-13
Tidigaste datum för projektstart
2017-09-18

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05141 PiiA IndTech Stiftelsen Blue Institute 1 100 000 kr
2016-03442 Datorseende i granulara processer genom realtidsfysik Umeå universitet 498 600 kr
2016-03439 Automatisk identifikation av process- och givarfel IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 403 200 kr
2016-03437 Biomethane web-platform to promote biomethane usage as vehicle fuel. NeoZeo AB 500 000 kr
2016-03436 Talloil Community genomförbarhetsstudie THE PACKAGING GREENHOUSE AB 430 000 kr
2016-03428 Sensorer för framtidens presshärdning Termisk Systemteknik i Sverige AB 500 000 kr
2016-03414 Feature-orienterad automationsprogrammering Lunds universitet 500 000 kr
2016-03407 Laserinducerad kristallisation: en ny generation av kontinuerliga kristallisatorer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 288 000 kr
2016-03405 KOPitization Linköpings universitet 287 000 kr
2016-03380 Elmesa Sandvikens kommun 247 601 kr
2016-03362 Den digitaliserade process industrin Lunds universitet 473 520 kr
2016-03333 Gruvautomation BD INDUSTRITEKNIK AB 212 625 kr
2016-03331 Aktiv kvotreglering Lunds universitet 400 000 kr
2016-03326 Machine Learning för att bedöma nettovolym av rundved CIND AB 206 350 kr
2016-02416 Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Mälardalens högskola 2 997 396 kr
2016-02406 ToolTracker - processindustriella möjligheter med digita verktygstracking SICS SWEDISH ICT AB 800 000 kr
2016-02399 Preventor - digitaliserad processlägebeskrivning ACOSENSE AB 1 816 625 kr
2016-02398 Smart feed design for biopharmaceutical production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 5 000 000 kr
2016-02395 Smarta Flöden SICS Swedish ICT Västerås AB 5 000 000 kr
2016-02391 Maskinförmåga Hinderdetektion Föreningen Tunga fordon 1 500 000 kr
2016-02390 Hållbar optimeringsbaserad processreglering II KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 200 000 kr
2016-02388 DARO Stiftelsen Adopticum 2 416 000 kr
2016-02376 Åskvarning och objektidentifiering Umeå universitet 813 000 kr
2016-02375 Molnbaserad plattformsstrategi - steg 2 Umeå universitet 3 239 384 kr
2015-06741 Industrial Internet of Things, Services and People initiative ABB AB 24 000 000 kr
2015-06629 Nystart förstudie gamification industri Sandvikens kommun 759 107 kr
2015-03947 Process-kontroll och -automation inom kemikalieåtervinning i massabruksindustri ACREO SWEDISH ICT AB 270 000 kr
2015-03946 Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 450 000 kr
2015-03943 QuickTag Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2015-03942 INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 385 186 kr
2015-03940 BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments Luleå tekniska universitet 300 000 kr
2015-03938 Framtidens Underhållstekniker SICS Swedish ICT Västerås AB 430 000 kr
2015-03936 Integrerad Planering i Energiintensiv Processindustri Linköpings universitet 396 019 kr
2015-03933 TEPI beta INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 498 275 kr
2015-03928 Förstudie Preventorn - automatiskt driftläge processövervakning ACOSENSE AB 476 900 kr
2015-03925 Spelhantering i en webbaserad simuleringsplattform för dynamiska processer OPTIMATION AB 498 372 kr
2015-03919 Infrastruktur för automatiserad läkemedelsproduktion i labskala Lunds universitet 500 000 kr
2015-03912 Övervakningssystem störning och åska Umeå universitet 484 000 kr
2015-03758 Optimerad Ämnesslipning SWEREA MEFOS AB 500 000 kr
2015-02433 Human Centered Remote Control INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 2 341 000 kr
2015-02432 INCODE Information and Competence on demand SICS Swedish ICT Västerås AB 3 788 000 kr
2015-02427 Hållbar optimeringsbaserad processreglering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 500 000 kr
2015-02426 Detektering av fasomvandlingens position med Akustisk Emission SWEREA MEFOS AB 375 000 kr
2015-02424 ACO Advanced Conveyor Belt System Luleå tekniska universitet 1 500 000 kr
2015-02422 CONAN-control strategies for nitritation and anammox PURAC AB 2 474 000 kr
2015-02421 Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer Lunds universitet 5 000 000 kr
2015-02420 ACOcheese - Effektivare Osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi ACOSENSE AB 1 688 000 kr
2015-02419 Avancerande systemintegration for processindustrin: Sensordatainsamling, nätverks- och övervakande reglering Uppsala universitet 5 000 000 kr
2015-02415 Analys och modellering av processvariablers och deras samspels inverkan på malresultat vid tillverkning av papper Luleå tekniska universitet 405 112 kr
2015-02414 Styrning av industriella processer inom skog och bioenergi baserat på MPC med greybox modeller Linköpings universitet 1 194 000 kr
2015-02412 Utvärdering av multispektral materialanalys för onlinetillämpningar vid kartongtillverkning INNVENTIA AB 1 077 000 kr
2015-02410 OPTIKYL - Kylsträcksmätning Shapeline AB 1 500 000 kr
2015-02400 Molnbaserad plattformsstrategi för processindustrin Umeå universitet 1 499 950 kr
2015-02390 Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration SWEREA MEFOS AB 3 243 949 kr
2014-06018 Nyckeltal i svensk processindustri Lunds universitet 1 573 100 kr
2014-05857 SI1 - PiiA Academy Umeå universitet 2 798 000 kr
2014-05545 PiiA Research Lunds universitet 6 500 000 kr
2014-05540 PiiA Analys SICS Swedish ICT Västerås AB 4 700 000 kr
2014-05324 Strategiskt projekt om funktions- och intrångssäkerhet för automationsindustrin (FIA) SICS Swedish ICT Västerås AB 1 356 981 kr
2014-05319 Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning ACREO SWEDISH ICT AB 254 180 kr
2014-05273 Impact of novel harsh environment sensing on future process control and automation ACREO SWEDISH ICT AB 456 200 kr
2014-05264 Framtidens Flexibla ProcessIndustriella Logistik SICS Swedish ICT Västerås AB 500 000 kr
2014-05243 CODE Competence on Demand SICS Swedish ICT Västerås AB 500 000 kr
2014-05219 Hållbar modellbaserad prediktionsreglering inom processindustrin KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-05217 Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning ACREO SWEDISH ICT AB 100 000 kr
2014-05212 Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives Mälardalens högskola 500 000 kr
2014-05206 SIAA - Samverkansplattform för integration och automation av arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon 500 000 kr
2014-05202 ECO - Extended Conveyer belt system Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2014-05188 Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll av hela arean vid pappers- och kartongtillverkning INNVENTIA AB 500 000 kr
2014-05185 PRotix RUBICO CONSULTING AB 493 085 kr
2014-05184 Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster Sveriges Lantbruksuniversitet 500 000 kr
2014-05177 Förstärkt operatörsstöd vid fjärrstyrd skutknackning INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2014-05176 Beslutsstöd för orderstyrd produktionsplanering av gjutning och valsning hos SSAB Linköpings universitet 278 000 kr
2014-05169 Innovation genom processintegration av metallurgiska processer SWEREA MEFOS AB 496 197 kr
2014-05153 Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things Luleå tekniska universitet 394 653 kr
2014-05152 Fire rescue in mines Mälardalens högskola 367 348 kr
2014-05110 Industrigenerisk flödesdesign Linköpings universitet 333 137 kr
2014-05101 Nästa generations automatinställare för PID-regulatorer Lunds universitet 500 000 kr
2014-05100 Modellstudier för optimal vattenproduktion Lunds universitet 500 000 kr
2014-05095 Processindustriell IoT infrastruktur: möjligheter och utmaningar Fält Communications AB 456 803 kr
2014-05092 Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2014-05090 Taktil och ambient interaktion för processautomation Mälardalens högskola 500 000 kr
2014-05089 Innovativ process för läkemedelsmodifiering Lunds universitet 480 000 kr
2014-05057 Non-invasive pile scanning Stiftelsen Adopticum 500 000 kr
2014-05049 Processindustriell simulering av systemtillgänglighet Alkit Communications AB 420 000 kr
2014-01945 Metoder och verktyg för utvärdering av dynamiska aspekter vid design av effektivare industriella energisystem CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 321 000 kr
2014-01925 Super Service Technician SICS Swedish ICT Västerås AB 830 000 kr
2014-01901 Reglering av granulära processer Umeå universitet 4 000 000 kr
2014-01882 Wireless and remote operation of mobile machines (WROOMM) Luleå tekniska universitet 4 950 000 kr
2014-01818 Reglering och automation av industriella biologiska processer Lunds universitet 3 975 000 kr
2014-01699 EM nivåsensor i billetkokiller Agellis Group AB 1 500 000 kr
2013-05512 PiiA Omvärldsanalys Stiftelsen Blue Institute 995 000 kr
2013-05293 IMPACT: Industriell konkurrenskraft gm prestationsbaserade teknikstöd för kompetens- o verksamhetsutveckling Umeå universitet 999 106 kr
2013-03336 Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin SICS Swedish ICT Västerås AB 1 435 500 kr
2013-03331 Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell IT och automation SICS Swedish ICT Västerås AB 1 495 000 kr
2013-03330 Integration av anläggningsfordon Luleå tekniska universitet 1 325 000 kr
2013-03329 Beslutsstöd för tillförlitligt underhåll Luleå tekniska universitet 1 460 000 kr
2013-03328 Optimering av energibalanser och energiförbrukning i processindustrin Umeå universitet 1 100 000 kr
2013-03323 Lean Automation Business Blue Institute AB 870 000 kr
2013-03297 Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin Lunds universitet 1 300 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss