Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Utlysningen är stängd

Utlysningen finansierade förstudier och innovationsprojekt inom gruv- och metallutvinnande industri.

Projekten ska bidrar till att stärka den svenska gruv- och metallutvinnande industrins konkurrenskraft - exempelvis inom nya tekniska landvinningar.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Förstudier: tid för genomförande max 6 mån
Fullskaliga innovationsprojekt: tid för genomförande max 3 år
Pilotprojekt: tid för genomförande max 18 mån

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Alla aktörer som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål
Se utlysningstext för formella krav på aktörskonstellationen för respektive projektform

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Förstudie: max 500 000 kr
Fullskaliga innovationsprojekt: max 10 milj kr och max 50 procent av projektets totala kostnad
Pilotprojekt: max 50 procent av projektets totala kostnad

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 15 nov
Informationsmöte i samband med Brokerage event: 23 feb 2017
Sista ansökningsdag: 30 mars 2017 kl 14.00
Beslut meddelas senast: 13 juni 2017
Tidigaste datum för projektstart: 20 juni 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-02266 VRSE System INNAN AB 600 000 kr
2017-01930 Noggrann positionering inomhus WideFind AB 600 000 kr
2017-01620 Planering NITREM DUCIT INNOVATION AB 270 000 kr
2016-04956 Autonomous Drill Rigs: Exploring the full potential of automatization in the drilling process (AutoDrill) ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB 300 000 kr
2016-04953 Intelligenta bergbultar i smart gruvproduktion x 2 Luleå tekniska universitet 300 000 kr
2016-04944 MLOC-P IGW EUROPE AB 300 000 kr
2016-04938 Utveckling av en selektiv hydrometallurgisk process för återvinning av Zn från ståltillverkningsdamm CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 292 000 kr
2016-04877 OSIRIS (Optical Scanning and Image analysis for Resource characterIzation and Simulation) Luleå tekniska universitet 300 000 kr
2016-04845 Planeringsbidrag BIOMET II SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 300 000 kr
2016-04826 Stabilisering av reaktivt gruvavfall, ett viktigt steg mot en hållbar gruvdrift Luleå tekniska universitet 300 000 kr
2016-04794 Testning av bergbultar, certifiering och förbättring av befintlig testutrustning SWEREA MEFOS AB 300 000 kr
2016-02638 SafePos II - Säkerhetspositionering för gruvindustrin II SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 920 000 kr
2016-02637 Data driven innovative produktions borrning en förstudie Luleå tekniska universitet 489 000 kr
2016-02633 Designade samlare för selektiv flotation Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2016-02629 Utveckling av kriterier på grund av seismiska risker för tillfällig stängning / återupptas seismiskt aktiva gruvor Luleå tekniska universitet 4 155 000 kr
2016-02625 FloccFines -Flockning av finpartiklar i mineral flotation av koppar-bly-zink sulfidmalmer RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr
2016-02623 Utvinning av tellur som flyktig fluorförening Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2016-02621 Utvinning av zink från kasserade alkaliska batterier genom pyro-kemi CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 495 000 kr
2016-02620 Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2016-02618 MLOC+ IGW EUROPE AB 2 977 000 kr
2016-02616 Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg Luleå tekniska universitet 4 351 000 kr
2016-02612 NOx-rening av rökgaser från pelletsverk - utvärdering av två möjliga alternativ SP ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB 500 000 kr
2016-02602 ReLoad: autonom bultning med industrirobotar Örebro universitet 499 000 kr
2016-02600 Rekommendationer för att minska olycksfall i svensk gruvindustri Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2016-02374 Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants SUSTAINALUBE AB 400 000 kr
2016-02135 Enhanced Mining Safety by Rock bolt Monitoring ThingWave AB 400 000 kr
2015-01473 SafePos - Safety positioning for the mining industry SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2015-01466 Schedulering för Produktionsoptimering Nordic Rock Tech Centre AB 3 700 000 kr
2015-01441 Utveckling av metoder och utrustning för generiska prestandatester av bergförstärkningsbultar SWEREA MEFOS AB 3 230 000 kr
2015-01440 Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning SWEREA MEFOS AB 500 000 kr
2015-01419 NoStick - Förhindrad kladdning vid direktreduktion av järnmalmpellets genom optimering av ytbeläggningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr
2015-01410 Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 420 000 kr
2015-01398 Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler SWEREA MEFOS AB 500 000 kr
2015-01388 ScreenFloat Screening of Flotation Reagents - Minerals Interactions: a Surface Chemistry Approach RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 500 000 kr
2015-01375 Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift Luleå tekniska universitet 489 000 kr
2015-01348 Tillförlitlighetscentrerat underhåll (RCM) för automatiserade gruvmaskiner Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2015-01324 Lokalisering för autonoma UAV-system i underjordsgruvor AGIO SYSTEM OCH KOMPETENS I SKANDINAVIEN AB 348 000 kr
2015-01306 Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan Swedish Geological AB 472 000 kr
2015-01301 Innovativ djupprospektering 1fk Uppsala universitet 4 000 000 kr
2015-01300 ANVÄNDNING AV NANOCELLULOSA FÖR YTMODIFIERING AV MAGNETIT OCH SILIKAT I MINERALPULPER Luleå tekniska universitet 490 000 kr
2015-01293 Undoing gender in the innovation system of the Swedish mining industry - a pilot study Luleå tekniska universitet 500 000 kr
2015-01289 Nätverk inom ekologisk efterbehandling för en stärkt Svensk Gruv- och Metallindustri ENETJÄRN NATUR AKTIEBOLAG 490 000 kr
2015-01264 Borrhåls seismiska avbildningar och magnetiska mätningar i borrhål Uppsala universitet 400 000 kr
2015-01262 Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning Luleå tekniska universitet 1 106 000 kr
2015-00939 Dynamiska bergbultar för människa, miljö och ekonomi NORTHERN MINING PRODUCTS AB 300 000 kr
2015-00918 Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin MINALYZE AB 300 000 kr
2014-01944 Utveckling av en ny metod för utvärdering av bergförstärkningens funktion i seismiskt aktiva gruvor Luleå tekniska universitet 4 850 000 kr
2014-01943 HIFLOAT - Optimala cellutformningen för enskilda flotationsceller Luleå tekniska universitet 2 250 000 kr
2014-01933 PREP Luleå tekniska universitet 4 550 000 kr
2014-01918 BIOMET: Effektiv metalutvinning av gruvvatten genom biologisk behandling SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 400 000 kr
2014-01906 Attraktiv råvaruförsörjning KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2014-01860 Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall Luleå tekniska universitet 5 750 000 kr
2014-01811 Attraktiv gruva - för alla Högskolan Dalarna 460 000 kr
2014-01802 Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning Luleå tekniska universitet 4 800 000 kr
2014-01792 Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen Luleå tekniska universitet 2 550 000 kr
2014-01772 Innovativ djupprospektering Uppsala universitet 500 000 kr
2014-01134 Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 5 526 000 kr
2013-03325 Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing Sveriges Lantbruksuniversitet 3 225 000 kr
2013-03305 Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller Luleå tekniska universitet 3 400 000 kr
2013-03298 Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet Luleå tekniska universitet 4 700 000 kr
2013-03296 Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen Luleå tekniska universitet 5 470 000 kr
2013-03283 Användning av rest-produkter för förhindrande sulfid oxidation i reaktivt gruvavfall- en förstudie Luleå tekniska universitet 250 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss