SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar

Kommande utlysning

FoI-projekt och Genomförbarhetstudier

I den här utlysningen riktar vi oss till företag som genom samverkan med andra företag eller forskningsleverantörer vill öka sin kännedom om vad grafen kan ge för fördelar inom sitt produktområde. Projekt som finansieras ska öka teknikmognaden och avse demonstratorer för kommersiella tillämpningar som ges förbättrad funktionalitet och konkurrensfördelar genom grafenmaterial.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Genomförbarhetsstudie:
Projekttid 3-6 månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

Litet FoI-projekt: Projekttid 12-36 månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst ett företag.

Stort FoI-projekt: Projekttid 12-36 månader. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Juridiska personer, till exempel företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Utlysningens totala budget är 20 milj kr.

Genomförbarhetsstudie: Max belopp att söka är 300 000 kr per projekt. Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Litet FoI-projekt: Max belopp att söka är 1.000 000 kr per projekt. Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.
Stort FoI-projekt: Ingen beloppsgräns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektkostnaderna.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 3 maj 2017
Ansökning inkommen till Vinnova: 29 aug 2017 kl. 14.00
Preliminärt datum för beslut: 24 okt 2017
Datum för projektstart: 1 nov 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Kommande utlysningar


SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar hösten 2017

Öppningsdatum
2017-05-03
Ansök senast
2017-08-29 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-17
Tidigaste datum för projektstart
2017-11-01


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05299 SMF/Entreprenöskapsstöd Stiftelsen Chalmers Industriteknik 550 000 kr
2016-03713 Nanokolbeläggning Applied Nano Surfaces Sweden AB 1 451 000 kr
2016-03712 Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt SHT Smart High-Tech Aktiebolag 450 000 kr
2016-03709 Utveckling, verifiering och validering av grafenmatris för solenergi- och värmedriven värmepump CLIMATEWELL AB 1 202 000 kr
2016-03703 Saintshield DX3-Bulletproof SAINTPRO AB 500 000 kr
2016-02893 Innovationstävling SIO Grafen 2016 Stiftelsen Chalmers Industriteknik 650 000 kr
2016-01660 Grafenförstärkta betongpålar - industrialisering av funktionaliserad grafen i betong Centrum Påle AB 2 000 000 kr
2016-01658 Barriärbestrykning av grafen för pappersförpackningar BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) 500 000 kr
2016-01656 Tillverkning av grafenbaserade komponenter för bio- och kemiska sensortillämpningar på skivskala Graphensic AB 1 725 000 kr
2016-01655 Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip SenseAir AB 1 903 307 kr
2016-01652 Grafenbaserat korrosionsskydd med antifouling egenskaper för plattvärmeväxlare Alfa Laval Lund AB 753 500 kr
2016-01649 Novel methods to include graphene as a packaging barrier STORA ENSO PULP AND PAPER ASIA AKTIEBOLAG 1 950 000 kr
2016-01636 Long-term performance monitoring of concrete structures using a novel graphene-based DURAble SENSor THOMAS CONCRETE GROUP AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-05114 Strategiskt projekt Innovationstävling och omvärldsbevakning Stiftelsen Chalmers Industriteknik 1 110 000 kr
2015-01467 Grafenoxid - ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar ABB AB 1 582 906 kr
2015-01462 Förstudie Grafen i strålningsmätning ScandiDos AB 497 804 kr
2015-01454 Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer Nanosc AB 1 536 700 kr
2015-01446 Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion DENTSPLY IH AB 2 000 000 kr
2015-01439 RF energy harvesting for M2M communication Ericsson AB 500 000 kr
2015-01402 Hybridmaterial av grafenoxid och silica-nanopartiklar för vattenrening och andra membranapplikationer CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2015-01393 Värmepumpsdemonstrator med grafenbelagd keramisk matris för ökad effekttäthet Climatewell AB (publ) 912 915 kr
2015-01339 Tryckta grafenelektroder i högspänningsprodukter ABB AB 499 200 kr
2015-01337 iEnergy -- industrialisering av bläckstråleskrivning med grafen för energilagringsapplikationer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 500 000 kr
2015-01319 Lösningsbaserad katod för tryckbart ljus LUNALEC AB 2 000 000 kr
2015-01311 Svenskt Grafen 2D fab AB 1 200 000 kr
2015-01273 Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen APR TECHNOLOGIES AB 1 838 500 kr
2014-05256 Grafenbaserade mikrovågsgeneratorer Nanosc AB 978 000 kr
2014-05247 IR-Kameleont ACREO SWEDISH ICT AB 853 599 kr
2014-05246 Vågledarintegrerade grafen baserade IR detektorer för optiska gassensorchip KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 966 999 kr
2014-05231 Grafen som barriär i förpackningsmaterial SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 300 000 kr
2014-05207 Graphene-based Coatings for Heat Exchangers SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 500 000 kr
2014-05186 Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer Graphensic AB 795 000 kr
2014-05108 Förstudie på Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen APR TECHNOLOGIES AB 810 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss