Social innovation - utveckla och testa

Utlysningen är stängd

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö.

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Genom detta erbjudande vill vi bana väg för innovationer som genom att utmana befintliga strukturer och system bidrar till positiva samhällseffekter i Sverige.

Beviljade projekt kan, efter genomförande och tidigast året efter, söka följdfinansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning som sprids nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.
 
Vi riktar oss till er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar

Projektets målsättningar ska vara kopplat till en innovativ lösning på ett samhällsproblem.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra ansökan. Påbörja därför arbetet med att söka i god tid. Det är möjligt att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-01192 Grow Platform F.P. LAB EK. FÖR. 297 820 kr
2017-01104 Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden HAPPYR AB 300 000 kr
2017-01000 Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor KIDSREAD AB 300 000 kr
2017-00993 Friluftshälsa DOTANK AB 200 000 kr
2017-00045 Kullag(r)et - som får hjulen att snurra ODEN OCH FREJAS FIXARTJÄNST I VAGGERYD EKONOMISK FÖRENING 300 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss