Social innovation - utveckla och testa

Välkomna att skicka in ansökan

Är ni ett bolag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos oss för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö.

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera. Behovet av nya smarta lösningar anpassade till rådande läge och utveckling är stort. Genom detta erbjudande vill vi bana väg för innovationer som genom att utmana befintliga strukturer och system bidrar till positiva samhällseffekter i Sverige.

Beviljade projekt kan, efter genomförande och tidigast året efter, söka följdfinansiering för att skapa en finansiellt hållbar lösning som sprids nationellt eller globalt så att många kan tillgodogöra sig nyttan.

Erbjudandet förklarat på 50 sekunder

 

> Testa om erbjudandet passar ert projekt.


Vi riktar oss till er som vill utveckla och testa sociala innovationer utifrån en eller flera av nedanstående punkter:

  • Nya, smarta lösningar som leder till positiva samhällseffekter och sprids så att många kan tillgodogöra sig nyttan
  • Hållbara och generaliserbara finansieringsmodeller, affärsmodeller, samarbetsmodeller för samhällsnytta
  • Sätt att visa nya resultat och påvisa positiva samhällseffekter, direkta eller indirekta samhällsekonomiska vinster, struktur- och systemförändringar

Projektets målsättningar ska vara kopplat till en innovativ lösning på ett samhällsproblem.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Att utveckla och testa en social innovation som möjliggör positiva samhällseffekter

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Juridiska personer från näringsliv och civilsamhälle

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 300 000 kr kan sökas.

Viktiga datum

Viktiga datum

Informationsmöte i Malmö 5 dec

Informationsmöte i Göteborg 7 dec

Informationsmöte i Umeå 12 dec

Informationsmöte i Stockholm 13 dec

Öppnar för ansökan: 15 dec

Ansök senast: kl 14.00: 25 jan 2017

Beslut meddelas senast: 31 mars 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra ansökan. Påbörja därför arbetet med att söka i god tid. Det är möjligt att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Social innovation - steg 1

Ansök senast
2017-01-25 14:00
Beslut meddelas senast
2017-03-31
Tidigaste datum för projektstart
2017-04-14

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss