Swelife och Medtech4Health- Projekt för bättre hälsa

Utlysningen är stängd

Utlysningen Project Proposals to Improve Health ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av forskning och kunskap.

Detta ska i sin tur leda till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft.

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet i god tid. Observera att det går att påbörja en ansökan, spara den och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss