Swelife och Medtech4Health- Projekt för bättre hälsa

Välkomna att skicka in ansökan

Utlysningen Project Proposals to Improve Health ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av forskning och kunskap.

Detta ska i sin tur leda till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft.

Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet, avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Samverkansprojekt med syfte att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Projekt med parter från minst två av sektorerna sjukvård, industri och akademi.  Slutanvändaren eller mottagaren (sjukvård, patient, kund, brukare etc.) ska vara aktivt representerad i projektet, som projektpart eller som målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock max 1 miljon kronor

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 27 jan 2017 kl 14.00
Deadline för support på ansökan enligt Swelifes Hands-on modell: 18 jan 2017
Intervju med projekt som går vidare: 2-5 maj 2017
Beslutsdatum: 24 maj 2017
Projektstart senast 22 juni 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet i god tid. Observera att det går att påbörja en ansökan, spara den och färdigställa den senare.

Ansök nu

Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Ansök senast
2017-01-27 14:00

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss