Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan

Välkommen att skicka in ansökan

Utlysningen efterfrågar forsknings- och innovationsprojekt som kan leda till signifikant förbättrade processer genom ökad flexibilitet, robusthet och kapabilitet längs hela de metalliska materialens värdekedjor.

Projekten ska även bidra till uppfyllelse av programmets resultat- och effektmål inom Steg 2. Öppna värdekedjan! och Steg 4. Öka flexibiliteten!

Observera: Projekt som handlar om additiv tillverkning eller stödprocesser (pumpar, fläktar, med mera) omfattas inte av utlysningen.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt med genomförandetid på max 36 månader

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Konsortier som bidrar till att utveckla processerna längs de metalliska materialens värdekedjor.
Minst två företag ska delta som projektparter. (Bolagiserade forskningsinstitut, universitets och högskolors holdingbolag samt inkubatorer räknas här inte som företag.)

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Inget maxbelopp per projekt, men 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader ska finansieras genom projektparternas egna insatser

Viktiga datum

Viktiga datum

Observera att datum är preliminära.
Öppnar för ansökan: 20 feb
Sista ansökningsdag: 31 maj kl 14.00
Beslutsdatum: 10 okt
Projektstart tidigast: Oktober

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material-Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan

Ansök senast
2017-05-31 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-10
Tidigaste datum för projektstart
2017-10-10

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss