Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden:

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - utlysningar

Utlysningen är stängd

I den här utlysningen finansierade vi projekt som var inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserade på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05313 Services with Shared Automated Vehicles - Research & Assessment in a 1st pilot - SARA1 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 100 000 kr
2016-05312 Automatiserade logistiktjänster 1.2 LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-05140 Drive Sweden Test Site Stockholm KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 700 000 kr
2016-04659 Drive Sweden Test Site Automated Highway CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 440 000 kr
2016-04622 DS Test Site Göteborg RISE VIKTORIA AB 700 000 kr
2016-04350 Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning RISE VIKTORIA AB 500 000 kr
2016-04231 Automatiserade logistiktjänster LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 675 000 kr
2016-03563 Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer Göteborgs Stad 450 900 kr
2016-03482 System och tjänster för mobilitet NOBINA TECHNOLOGY AB 1 400 000 kr
2016-02984 Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet - 2016 Ericsson AB 9 500 000 kr
2016-02649 Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 985 750 kr
2016-02648 Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället RISE VIKTORIA AB 530 000 kr
2016-02646 Automatisering för ökad tillgänglighet? NORCONSULT ASTANDO AKTIEBOLAG 397 100 kr
2016-02609 Autonomous Refuse Trucks Högskolan i Skövde 436 176 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss