Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden:

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Välkomna att skicka in ansökan

I den här utlysningen finansierar vi projekt som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga transporter.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden samlar vi expertis från alla samhällssektorer för att ta fram automatiserade transportsystem, för både människor och för gods.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forskningsprojekt och experimentella utvecklingsprojekt för innovationer av ett automatiserat transportsystem för människor och gods

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Vinnovas bidrag kan uppgå till mellan 500 000 kronor och 5 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 15 dec
Sista ansökningsdag: 15 mars 2017 kl 14.00

Beslutsdatum: preliminärt 15 maj 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - hösten 2016

Ansök senast
2017-03-15 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05313 Services with Shared Automated Vehicles - Research & Assessment in a 1st pilot - SARA1 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 100 000 kr
2016-05312 Automatiserade logistiktjänster 1.2 LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-05140 Drive Sweden Test Site Stockholm KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 700 000 kr
2016-04659 Drive Sweden Test Site Automated Highway CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 440 000 kr
2016-04622 DS Test Site Göteborg VIKTORIA SWEDISH ICT AB 700 000 kr
2016-04350 Studie av kommunikationsbehov vid interaktion mellan lastbilar och omgivande trafik vid konvojkörning VIKTORIA SWEDISH ICT AB 500 000 kr
2016-04231 Automatiserade logistiktjänster LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 675 000 kr
2016-03563 Hur kan autonoma transportsystem skapa värde i städer GÖTEBORGS KOMMUN 450 900 kr
2016-03482 System och tjänster för mobilitet NOBINA TECHNOLOGY AB 1 400 000 kr
2016-02984 Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet - 2016 Ericsson AB 9 500 000 kr
2016-02649 Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 985 750 kr
2016-02648 Metoder och mått för utvärdering av det automatiserade transportsystemets inverkan på samhället VIKTORIA SWEDISH ICT AB 530 000 kr
2016-02646 Automatisering för ökad tillgänglighet? NORCONSULT ASTANDO AKTIEBOLAG 397 100 kr
2016-02609 Autonomous Refuse Trucks Högskolan i Skövde 436 176 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss