Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

Välkommen med din ansökan

I den här utlysningen erbjuder vi små och medelstora företag bidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Resebidraget omfattar rese- och hotellkostnader för max två personer. För att en ansökan överhuvudtaget ska bedömas, krävs att resan inte har genomförts innan ansökan inkommit.

 Erbjudandet ska bidra till ökad rörlighet och internationell samverkan hos svenska företag.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Små och medelstora företag

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa

Viktiga datum

Viktiga datum

Ansökningen stänger: 31 december 2018 kl 14:00.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande - SMF

Ansök senast
2018-12-31 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-02088 LWPT FLEXPROP AB 15 000 kr
2017-02084 Resebidrag Belgien BLACKWING SWEDEN AB 15 000 kr
2017-01943 Resebidrag Italien BIORECRO AB 15 000 kr
2017-01704 Resebidrag Österrike PP-Polymer Aktiebolag 15 000 kr
2017-01644 Resebidrag i syfte att träffa potentiella tyska samarbetspartners Omnimode AB 15 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss