Cirkulär ekonomi

Välkomna att skicka in ansökan

Vinnova öppnar nu två utlysningar inom satsningen Cirkulär ekonomi. Det är dels utlysningen "Utvecklings- och innovationsprojekt", och dels "Genomföra utredningar och enklare tester". Nedan beskriver vi de båda utlysningarna.

1. Utvecklings- och innovationsprojekt

Med det här erbjudandet vill vi stärka förutsättningarna att realisera en cirkulär ekonomi. Industriell symbios räknas här som en viktig del, det vill säga att industrin har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. Vinnova vill stimulera utvecklingen av lösningar som kan spridas nationellt och globalt eller åtminstone regionalt.

Är ni ett företag, en forskningsorganisation, en offentlig eller ideell organisation som i samverkan vill genomföra ett utvecklings- och innovationsprojekt? Projektet ska ha goda förutsättningar att ta reella steg och utveckla nya lösningar för att realisera en cirkulär ekonomi eller industriell symbios? Då kan ni söka finansiering hos oss.

För mer information se utlysningstext och mallar till höger på denna sida.

2. Genomföra utredningar och enklare tester

Med det här erbjudandet vill vi fördjupa förståelsen för de möjligheter och begränsningar som finns för att i högre utsträckning åstadkomma cirkulära samarbeten eller industriell symbios. Det gäller framför allt industrin men också mellan exempelvis industri och kommunala anläggningar. Fokus är på de hinder som begränsar utveckling, införande och spridning av lösningar på en regional och nationell nivå.

Är ni ett företag, en forskningsorganisation, en offentlig eller ideell organisation som i samverkan vill genomföra ett utrednings- och testprojekt kring möjligheter och hinder för en cirkulär ekonomi? Då kan ni söka finansiering hos oss.

För mer information se utlysningstext och mallar till höger på denna sida.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

1. Utveckla lösningar som leder till cirkulär ekonomi eller industriell symbios i t.ex. en befintlig värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område.
 

2. Utreda möjligheter och hinder kring omställningen till en cirkulär ekonomi och genom enklare tester utvärdera identifierade lösningar.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.
 

(Gäller båda utlysningarna.)

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

1. Uppskattningsvis 3-6 milj kr. Dock kan max 10 milj kr sökas. Stödnivån är max 50 procent.
 

2. Max 1 milj kr kan sökas. Stödnivån är 80 procent.

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: 15 juni kl 14.00
Beslutsdatum: 28 sep
Tidigaste datum för projektstart: 1 okt
 

(Gäller båda utlysningarna.)

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

 

Ansök nu

CE - Utredningar och enklare tester

Ansök senast
2017-06-15 14:00
Beslut meddelas senast
2017-09-28
Tidigaste datum för projektstart
2017-10-01

Ansök här

CE - Utvecklings- och innovationsprojekt

Ansök senast
2017-06-15 14:00
Beslut meddelas senast
2017-09-28
Tidigaste datum för projektstart
2017-10-01

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04306 Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden FÖRENINGEN REFARM 2030 913 714 kr
2016-04304 Kretsloppsanpassade sanitetslösningar SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 861 700 kr
2016-04303 Cirkulära och cellulosabaserade 3D-printingfilament Add North AB (reg. Moundl AB) 1 000 000 kr
2016-04297 Återanvändning av engångs- och flergångstextil från vården SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 895 000 kr
2016-04294 CIRCLES Cirkulärt företagande i Skåne Hållbar utveckling Skåne 488 000 kr
2016-04284 Framtidens skyltar visar vägen ACCUS AB 990 000 kr
2016-04283 RePlast Eskilstuna Kommun 356 500 kr
2016-04247 C-Feed MARIN BIOGAS SVERIGE AB 997 500 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss