Öppen innovation i industrin

Utlysningen är stängd

Vi genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant. Syftet är att svensk industri bättre ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att fylla i och göra ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Observera att det går att påbörja en ansökan, spara den och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss