Öppen innovation i industrin

Välkomna att skicka in ansökan

Vi genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant. Syftet är att svensk industri bättre ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Små företag: för kostnader då de tillsammans med stora företag genomför aktiviteter för skalbara affärer med nyskapande digitala varor och tjänster

 
Stora företag och samarbetsorganisation: för kostnader för att koordinera öppna innovationsprocesser

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Små företag, aktiebolag med verksamhet i Sverige som har maximalt 49 anställda. Om företaget ingår i en koncern får koncernen ha högst 49 anställda.

 

Stora företag, aktiebolag med verksamhet i Sverige som har minst 250 anställda eller en årsomsättning över 50 milj euro

 

Samarbetsorganisationer, organisationer som är juridiska personer och som har expertis att koordinera och processleda öppen innovation med små och stora företag

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Total budget för utlysningen är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 15 februari
Ansökan stänger: 22 mars
Projektbeslut: 7 juni
Projektstart: 15 juni

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att fylla i och göra ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Observera att det går att påbörja en ansökan, spara den och färdigställa den senare.

Ansök nu

Öppen Innovation i industrin 2017

Ansök senast
2017-03-22 14:00
Beslut meddelas senast
2017-06-07
Tidigaste datum för projektstart
2017-06-15

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss