Materialbaserad konkurrenskraft 2017

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 11 april

Ansök senast:  15 juni klockan 14

Beslut meddelas: 14 september

Projekt får starta: 14 september

Vad handlar erbjudandet om?

Detta erbjudande finansierar överbryggningsprojekt. Ett överbryggningsprojekt ska utveckla ett koncept så långt att det kan användas som beslutsunderlag för aktörer när de avgör om de ska ta produkten till marknad. Projektet ska avhjälpa eventuella kunskapsluckor och ta fram ny kunskap, alternativt använda befintlig kunskap på nytt sätt.

Exempel på aktiviteter kan vara

  • Forska på eller utveckla ett industriellt koncept eller en produkt tillsammans med potentiella kunder och partners
  • Utreda förutsättningar på och strategier för marknaden
  • Identifiera roller och ansvarsfördelning vid efterföljande implementering
  • Utveckla en affärsmodell eller affärsmodeller längs värdekedjan.

Projektförslag som handlar om additiv tillverkning av metaller omfattas inte av erbjudandet.

Ansök nu

Materialbaserad konkurrenskraft våren 2017

Ansök senast
2017-06-15 14:00
Beslut meddelas senast
2017-09-14
Tidigaste datum för projektstart
2017-09-14

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss