Normkreativ innovation

Utlysningen är stängd

Utlysningen riktade sig till företag som ville testa normkreativa innovationsprocesser för att skapa nya innovativa lösningar som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet.

Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa nya idéer och lösningar. För att driva på samhällsutvecklingen krävs det föregångare som tar det första steget framåt.

I instegsprojektet prövades en normkreativ innovationsprocess utifrån ett problem eller en utmaning som kan resultera i idéer som kan utvecklas till nya inkluderande lösningar. Projektet skulle genomföras i samverkan mellan företag och forskare eller experter inom området för normkreativ innovation.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Instegsprojekt för företag som vill identifiera lämpliga samarbetspartners och testa ett normkreativt angreppssätt för att utveckla innovationer och stärka innovationsförmågan i den egna organisationen

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Företag i samverkan med forskare, konsulter eller andra experter inom området för normkreativ innovation

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Max 300 000 kr
Projekten förväntas pågå i åtta månader

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 30 jan
Inspirationsmöte: 3 feb
Ansök senast: 29 mar kl 14.00
Beslut meddelas senast: 5 maj

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04989 Handledningsmaterial NOVA - utveckling och test SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 250 000 kr
2016-04217 Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser NYRÉNS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG 1 442 500 kr
2016-04214 Lastbilar för alla: Utveckling av norm-kritisk innovation på Volvo Örebro universitet 2 488 814 kr
2016-04210 FIRe - Future Inclusive Rescue service Högskolan i Halmstad 2 439 166 kr
2016-04206 Normkreativ visualisering i stadsutveckling LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 2 494 632 kr
2016-04194 Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan Mälardalens högskola 2 500 000 kr
2016-04159 Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård LINNÉUNIVERSITETET 2 500 000 kr
2016-04158 RIKARE: Normkritisk innovation i bankers kreditbedömning Luleå tekniska universitet 2 500 000 kr
2015-06953 Informationsinsatser - Verktygslådan för normkreativ innovation SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 100 000 kr
2015-06776 VISKA: Vi skapar - Estetiskt driven normkritisk servicedesigninnovation i vård context Konstfack 298 100 kr
2015-03907 Kalejdoskop - verktygslåda för normkriskt och inkluderande kulturarvsarbete LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 448 750 kr
2015-03902 Fairtale - en bildbank som inte befäster normer Aprendi AB 275 000 kr
2015-03888 Oculus Transformer - att gå i någon annans skor MODERNA TEATERN AB 300 000 kr
2015-03878 Liggaskolan uncised Dunkelbyrån 228 750 kr
2015-03866 Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI) Högskolan i Halmstad 3 433 549 kr
2015-03858 Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem Borås Energi och Miljö AB 3 553 587 kr
2015-03851 Undersökning av normkritiskt kompetenskluster inom pedagogik, design, arkitektur och stadsplanering AMPHI PRODUKTION AB 225 000 kr
2015-03847 Sveriges Röster FÖRENINGEN FANZINGO 3 699 764 kr
2015-03834 Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar samt förlossningar Uppsala universitet 3 210 000 kr
2015-03818 For her eyes only AMPERSAND AB 300 000 kr
2015-03815 Träffa rätt - jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel. POLISMYNDIGHETEN 1 522 318 kr
2015-03773 Women on Wheels Living Cities Stockholm AB 3 700 000 kr
2015-03771 Normkritisk visualisering i stadsutveckling LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 300 000 kr
2015-03743 3D Minnen som främjar outnyttjad potential i designprocesser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 299 999 kr
2015-03736 Norm-Alla Piteå kommun 300 000 kr
2015-03731 Transparent transvård VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING 280 700 kr
2015-03660 Normkritiskt Utställningslaboratorium Mälardalens högskola 299 195 kr
2015-02366 Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN 128 700 kr
2015-02363 Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation Luleå tekniska universitet 155 537 kr
2015-02283 Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 210 623 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss