Machine Learning - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Machine Learning är en strategisk satsning som startar under 2017 och avslutas under 2020. Preliminärt kommer 50 miljoner kronor gå att söka inom erbjudandet under hela tidsperioden.

Erbjudandet omfattar följande områden:

  • Verifiering och validering av lösningar baserade på ML-algoritmer
  • Komplexa fordonssystem
  • Personaliserad funktionalitet
  • Distribuerade arkitekturlösningar för ML
  • Smarta funktioner och intelligenta assistenter i fordonsspecifika domäner.
  • Datadriven produktutveckling
  • Robust optimering/styrning av produktionssystem

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden och tidsbegränsade strategisk satsningar. Machine Learning utvecklas snabbt och har stor potential att förändra fordonsindustrin liksom övriga industrigrenar.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i programbeskrivningen för Machine Learning
Vem kan söka?

Vem kan söka?

Akademi, forskningsinstitut, företag, offentliga och ideella organisationer

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men riktlinjen för högsta stödnivå är 50 procent av totala programbudgeten. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år Preliminär budget för satsningen är 50 miljoner kronor.
Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 20 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra ansökan, speciellt om söktrycket är stort. Påbörja därför ansökan i god tid. Observera att det går att börja göra en ansökan, spara den och göra klart den vid ett senare tillfälle.

Ansök nu

Machine Learning - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss