Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt

Välkomna att skicka in ansökan

I den här utlysningen riktar vi oss till aktörer som i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov kan skapa industriella lättviktslösningar där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion.

De demonstratorprojekt som finansieras ska bli en brygga till snabbare produktifiering av grafenkompetens inom lättviktsområdet, både för företag med slutprodukter och för företag inriktade på material, tillverkningsprocesser eller tjänster.

Målet är att ta fram en industriell demonstrator där den tekniska lösningen medger en viktminskning på minst 20 procent vid industriell produktion utan att hållbarheten påverkas negativt.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Demonstratorprojekt på max 18 månader där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion och där man tydligt kan påvisa potentialen för industriella lättviktslösningar med grafen

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet, högskolor och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Den avsatta budgeten för utlysningen är fyra miljoner kronor.
Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

Viktiga datum

  • Öppningsdatum: 23 nov
  • För att utveckla en projektansökan är det obligatoriskt att skicka in ett projektinitiativ enligt mall senast 13 jan 2017 till jenny.kierkemann@swerea.se
  • Workshop (ej obligatorisk) på Chalmers Teknikpark, Göteborg: 26 jan 2017
  • Sista ansökningsdag: 30 mars 2017 kl 14.00
  • Datum för beslut: 11 maj 2017
  • Projektstart: 15 maj 2017

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra och skicka in ansökan. Påbörja därför ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som kommer att publiceras till höger på denna sida när utlysningen öppnar för ansökan. Observera att det går att påbörja ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt 2016

Ansök senast
2017-03-30 14:00
Beslut meddelas senast
2017-05-11
Tidigaste datum för projektstart
2017-05-15

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss