Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt

Utlysningen är stängd

I den här utlysningen riktar vi oss till aktörer som i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov kan skapa industriella lättviktslösningar där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion.

De demonstratorprojekt som finansieras ska bli en brygga till snabbare produktifiering av grafenkompetens inom lättviktsområdet, både för företag med slutprodukter och för företag inriktade på material, tillverkningsprocesser eller tjänster.

Målet är att ta fram en industriell demonstrator där den tekniska lösningen medger en viktminskning på minst 20 procent vid industriell produktion utan att hållbarheten påverkas negativt.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra och skicka in ansökan. Påbörja därför ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som kommer att publiceras till höger på denna sida när utlysningen öppnar för ansökan. Observera att det går att påbörja ansökan och färdigställa den senare.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss