Komplex reglering - FFI

Utlysningen är stängd

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transporter samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Med satsningen Komplex reglering ville vi utveckla metodik och plattformar som bidrar till att komplexa regler- och styrfunktioner kan introduceras i fordon.

Detta är viktigt för att möta de krav som krävs på framtida fordon med bland annat en hög grad av automatiserad körning.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-02520 TyreSens- Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization Statens väg- och transportforskningsinstitut 2 308 000 kr
2015-04858 AVATAR - Advanced Automotive Aircharge Integration Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 604 500 kr
2015-04842 Integration av optimal energihantering i fordon Volvo Technology AB 3 000 000 kr
2015-02325 Prediktiv energiminimerande hastighetsstyrning i dynamisk omgivning Scania CV Aktiebolag 3 238 000 kr
2015-02309 Vehicle motion control with performance and safety guarantees CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 822 000 kr
2014-06251 VCloud II, Styrsystem och Reglering hos Autonomt Styrda Fordon med fokus på energiförbrukning Volvo Personvagnar Aktiebolag 11 960 000 kr
2014-06249 MultiMEC - Multivariabla metoder för energieffektiv motorstyrning Volvo Technology AB 13 395 000 kr
2014-06239 PRELAT Volvo Technology AB 5 000 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss