Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Välkommen att skicka in ansökan

Med den här satsningen vill vi uppmuntra organisationer i samverkan med forskare att förbättra förutsättningarna och förmågan att leda och organisera för ökad innovationsförmåga. På sikt förväntas kunskapen spridas och komma till användning i flera organisationer, och på så sätt öka deras innovationsförmåga.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och utvecklingsarbete inom området innovationsledning. Ni ska utveckla eller pröva kunskap om hur man leder och organiserar verksamheter för att skapa fler innovationer.
Vem kan söka?

Vem kan söka?

Organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor i samverkan med forskare
Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 2 miljoner kronor kan sökas per projekt. Total budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 1 mars Ansökan stänger: 25 april kl 14.00

Ansök nu

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga 2017.

Ansök senast
2017-04-25 14:00

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss