Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017

Utlysningen är stängd

Med den här utlysningen vill vi skapa möjlighet för innovativ och banbrytande kunskapsutveckling och bidra till att skapa nya lösningar inom miljö- och transportområdet.

Är ni ett företag, en offentlig eller ideell organisation eller en forskningsorganisation och vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, då kan ni söka finansiering hos oss.

Årets utlysning genomförs i två steg.

Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna väljs ett antal projekt ut som sedan ombeds skicka in en fullständig ansökan.

Steg 2: Endast de som gick vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan.

Vad handlar erbjudandet om?

Vår miljö är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter som medför stora miljöutmaningar idag och långt framöver. En rad insatser kommer att krävas för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Genom att hitta lösningar som bidrar till att uppfylla Sveriges 16 miljömål och/eller transportpolitiska mål ökar vi vår förmåga att fatta strategiskt viktiga beslut och skapa nya varor och tjänster inom miljö- och transportområdet. Förhoppningen är att innovativa och banbrytande idéer kopplat till dessa områden ska bidra till att förnya svenskt näringsliv och samhälle samt utveckla akademin så att transport- och miljöpolitiska utmaningar kan nås.

Vi erbjuder finansiering till företag, offentliga och ideella organisationer och forskningsorganisationer som i samverkan vill ta sig an denna utmaning.

Passar erbjudandet ert projekt?

Vi erbjuder finansiering till er som vill bidra till innovativ och banbrytande kunskapsutveckling inom miljö- och transportområdet.Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss