Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017

Välkomna att skicka in ansökan

Med den här utlysningen vill vi skapa möjlighet för innovativ och banbrytande kunskapsutveckling och bidra till att skapa nya lösningar inom miljö- och transportområdet.

Är ni ett företag, en offentlig eller ideell organisation eller en forskningsorganisation och vill vara med och skapa ett hållbart samhälle, då kan ni söka finansiering hos oss.

Årets utlysning genomförs i två steg.

Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna väljs ett antal projekt ut som sedan ombeds skicka in en fullständig ansökan.

Steg 2: Endast de som gick vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan.

Vad handlar erbjudandet om?

Vår miljö är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter som medför stora miljöutmaningar idag och långt framöver. En rad insatser kommer att krävas för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Genom att hitta lösningar som bidrar till att uppfylla Sveriges 16 miljömål och/eller transportpolitiska mål ökar vi vår förmåga att fatta strategiskt viktiga beslut och skapa nya varor och tjänster inom miljö- och transportområdet. Förhoppningen är att innovativa och banbrytande idéer kopplat till dessa områden ska bidra till att förnya och utveckla svenskt näringsliv och samhälle samt akademin så att transport- och miljöpolitiska utmaningar kan nås.

Vi erbjuder finansiering till företag, offentliga och ideella organisationer och forskningsorganisationer som i samverkan vill ta sig an denna utmaning.

Passar erbjudandet ert projekt?

Vi erbjuder finansiering till er som vill bidra till innovativ och banbrytande kunskapsutveckling inom miljö- och transportområdet.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Utvecklings- och forskningsprojekt

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Juridiska personer som är verksamma inom miljö- eller transportområdet. Minst en av projektparterna måste vara en forskningsorganisation.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Budget för utlysningen är 50 miljoner kronor. Vinnova avser att finansiera 15-20 projekt inom ramen för utlysningen.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum för skisser: 2016-12-20 dec
Informationsmöte: 20 jan 2017 kl 12.30-14.30
Sista ansökningsdag för skisser: 2 mars 2017 kl 14.00
Datum för beslut om vilka skisser som går vidare, samt öppningsdatum för fullständiga ansökningar: 28 april 2017
Sista ansökningsdag för fullständiga ansökningar: 22 juni 2017 kl 14.00
Datum för beslut: 1 nov 2017
Projektstart: 1 nov-22 nov 2017

Ansök nu

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2017

Ansök senast
2017-03-02 14:00

Ansök här


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss