Inkubationsstöd - Excellens

Utlysningen är stängd

Utlysningen finansierade inkubationsstöd via inkubatorer.

Med det här erbjudandet gav vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Vad kunde man söka för?

Vad kunde man söka för?

Kostnader för att stödja affärsutvecklingen av bolagsprojekt och bolag i en inkubator

Vem kunde söka?

Vem kunde söka?

Inkubatorer som uppfyller SISP's definition och inte ger vinstutdelning till sina ägare

Hur mycket kunde sökas?

Hur mycket kunde sökas?

Högst 2 miljoner kronor, där vi finansierar en tredjedel av kostnadsbudgeten

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum steg 1: 10 februari
Feedback av extern konsult: 24, 27, 28, 30 och 31 mars.
Sista ansökningsdag steg 1: 7 april kl 14
Beslutsdatum steg 1: 21 april 2017

Innan ni ansöker

Innan ni skickar in en ansökan är det viktigt att ni läser utlysningstexten. Den hittar ni under fliken Ladda ner till höger på den här sidan.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2015-03068 GU Ventures GU VENTURES AB 4 000 000 kr
2015-03064 Create Excellens 2015 CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB 11 600 000 kr
2015-03061 Inkubationsstöd - Excellens 2015 Inkubatorn i Borås INKUBATORN I BORÅS AB 2 400 000 kr
2015-03060 GSP Inkubator GOTHIA INNOVATION AB 12 000 000 kr
2015-03059 Uppsala Innovation Centre 2016-2019 Uppsala Innovation Centre AB 24 000 000 kr
2015-03057 Inkubationsstöd - Excellens - Inkubera i Örebro AB Inkubera i Örebro AB 4 000 000 kr
2015-03055 Umeå Biotech Incubator Umeå Biotech Incubator AB 4 000 000 kr
2015-03052 Minc_Excellens 2015 MINC i Sverige AB 12 000 000 kr
2015-03051 Chalmers Venture Creation inkubationsstöd Excellens 2015 CHALMERS VENTURES AB 20 000 000 kr
2015-03050 Arctic Business Incubator - Excellens 2015 ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB 16 000 000 kr
2015-03049 Inkubationsstöd - Excellens; LEAD i Östergötland AB LEAD i Östergötland AB 16 000 000 kr
2015-03042 Företagsfabriken i Kronoberg AB FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB 2 000 000 kr
2015-03040 Sahlgrenska Science Parks inkubator 2016-2019 SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB 9 600 000 kr
2015-03037 Ideon Innovation LUND BUSINESS INCUBATOR AB 16 000 000 kr
2015-03032 Inkubatorn - Science Park Jönköping Science Park Jönköping AB 10 000 000 kr
2015-03029 Uminova Innovations Tillväxtinkubator- TINK Uminova Innovation AB 16 000 000 kr
2015-03012 Blekinge Business Incubator - TOP 10 Blekinge Business Incubator AB 4 000 000 kr
2015-02593 STING Stockholm Innovation & Growth AB 16 000 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss