Idéslussar i kommuner utveckling - 2016

Utlysningen är stängd

Är ni en kommun eller flera kommuner i samverkan som vill utveckla er egen innovationsförmåga? Då kunde ni söka finansiering i Vinnovas utlysning Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016, för att utveckla en idésluss i er verksamhet.

Målet för utlysningen var att denna idésluss på sikt skulle bli en del i den ordinarie verksamheten. 

En idésluss är en fysisk eller virtuell miljö eller struktur med processer för att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar samt nyttiggöra dessa i olika delar av kommunal verksamhet.

> Se filmen om det här erbjudandet på vår nya betasajt.

Under hösten 2015 beviljades elva förstudieprojekt finansiering och de följs nu av följeforskare för ökat lärande och spridning. Ta del av dessa projekt i listan längst ner på sidan. Observera att dessa projekt har beviljats finansiering i en utlysning där vi angav andra förutsättningar. De är alltså inte representativa för projekt i den aktuella utlysningen.

För att söka i utlysningen krävdes inte att man hade erhållit förstudiemedel i den tidigare utlysningen.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.


Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-04026 Ett permanent testlabb för utveckling och implementering av medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs kommun HÖÖRS KOMMUN 388 250 kr
2016-04023 Idésluss för hållbar samhällsutveckling Piteå kommun 1 263 324 kr
2016-04017 Idésluss för ökad innovationsförmåga i Stockholms stad STOCKHOLMS KOMMUN 1 250 000 kr
2016-04016 Idésluss @AllAgeHub - en mötesplats för utveckling av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer Göteborgsregionens kommunalförbund 1 253 500 kr
2016-04012 iCare4Fyrbodal - idésluss för samverkan som stöd för innovationsledning i kommuner Uddevalla kommun 1 430 000 kr
2016-04009 Innovationssluss för hållbar kommunutveckling LERUMS KOMMUN 626 334 kr
2016-04008 Skaraborgs innovationssluss, kulturrevolution med digitalisering! SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND 1 958 631 kr
2016-04007 Innovationskraft i Kungsbacka kommun KUNGSBACKA KOMMUN 1 348 629 kr
2016-04002 Idésluss Sundsvallsregionen Sundsvalls kommun 1 400 000 kr
2016-03994 Idésluss Helsingborg - en del av Helsingborg CurioCity HELSINGBORGS KOMMUN 2 000 000 kr
2016-03989 Idésluss i Örebro kommun Örebro kommun 1 600 000 kr
2016-03988 Innovativ samverkan för en modern landsbygd Tranås kommun 998 400 kr
2015-04564 Innovationssluss för hållbar kommunutveckling LERUMS KOMMUN 400 000 kr
2015-04528 Idesluss Mitt Sundsvalls kommun 399 948 kr
2015-04526 UT-SÖK - utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga Karlstads kommun 400 000 kr
2015-04521 Innovativa Lidköping Lidköpings kommun 400 000 kr
2015-04515 iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan vid innovationsledning i kommunal socialtjänst Uddevalla kommun 400 000 kr
2015-04503 Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg HÖÖRS KOMMUN 400 000 kr
2015-04495 Välfärdsslussen - en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg GÖTEBORGS KOMMUN 400 000 kr
2015-04485 Idésluss Lund Lunds kommun 400 000 kr
2015-04469 Innovativ samverkan för en modern landsbygd Tranås kommun 382 080 kr
2015-04460 Idesluss för hållbar samhällsutveckling Piteå kommun 400 000 kr
2015-04433 Förstudie om idé-sluss i Örebro kommun Örebro kommun 400 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss