FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

Välkomna att skicka in ansökan

Satsningen ska stödja projekt som tidigare fått finansiering i FRÖN-utlysningar. Ansökan ska gälla utvecklings- eller införandeprojekt. Syftet är att underlätta för aktörer inom en offentligt finansierad verksamhet som vill utveckla sitt utbud av samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Utvecklings- eller införandeprojekt av lösningar som förbättrar arbete med att ge samhällsservice.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Utförare av offentligt finansierade tjänster. Sökande ska tidigare ha fått medel i utlysningen FRÖN för planering eller utveckling, och nu ha ett fortsättningsprojekt.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Total budget är 10 miljoner kronor. Vinnova planerar att finansiera 5-8 utvecklingsprojekt och 2-4 införandeprojekt.

Viktiga datum

Viktiga datum

Ansök senast: 29 sep kl 14.00
Beslut meddelas senast: 20 okt
Tidigaste datum för projektstart: 26 maj

 

Påbörja ansökan i god tid

Ni hittar mer information i utlysningstexten under fliken Ladda ner så fort utlysningen öppnar. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka in ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad.

Ansök nu

FRÖN fortsättning

Ansök senast
2017-09-29 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-20
Tidigaste datum för projektstart
2017-05-26

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-03084 Enklare faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse - Utveckling av digitalt arbetssätt Sveriges Kommuner och Landsting 630 000 kr
2016-03077 Utveckling av en nationell veterinärmedicinsk databas Statens veterinärmedicinska anstalt 2 071 939 kr
2016-03076 Virtuell VA-kompetens i Norr VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB 388 800 kr
2016-03075 Personcentrerad Dokumentation och Uppföljning FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 932 500 kr
2016-03070 Redskap till sjukvården för körkortsmedicinska utredningar MOBILITETSCENTER I GÖTEBORG EKONOMISK FÖRENING 755 700 kr
2016-03066 Innovationsupphandling Arbetsmodell för små och medelstora kommuner SKURUPS KOMMUN 380 000 kr
2016-03059 Behovskartläggning av och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG 360 000 kr
2016-03047 Brukarmedverkan i sociala stödboenden HELSINGBORGS KOMMUN 629 402 kr
2016-03046 Innovativ marksanering STOCKHOLMS KOMMUN 2 000 000 kr
2016-03043 KUBISK - Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun Skellefteå kommun 306 864 kr
2016-03042 Innovativ sanering i Glasriket Länsstyrelsen i Kronobergs län 557 000 kr
2016-03041 Malmö växer - nya modeller för förvaltning av stadsodling MALMÖ KOMMUN 1 250 443 kr
2016-03001 Innovativ modell för utveckling av offentlig verksamhet Ljusdals kommun 2 138 874 kr
2016-02999 RARA mottagning Karolinska Universitetssjukhuset 519 200 kr
2016-02998 MOOC:s som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration Ronneby kommun 172 000 kr
2016-02996 Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Stockholms läns landsting 1 500 000 kr
2016-02990 Öppna upp komplex Problematik STOCKHOLMS KOMMUN 243 224 kr
2016-02972 Genetisk diagnostik för familjär hyperkolesterolemi Karolinska Universitetssjukhuset 2 400 000 kr
2016-02944 Dekontaminerande tvätteknik RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET I STORGÖTEBORG 500 000 kr
2015-06090 IRIS,Insatser på Rätt sätt I rätt Stund Eskilstuna Kommun 400 670 kr
2015-06019 Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus 500 000 kr
2015-05999 Bär och svamp - Växtkraft i skogen Skogsstyrelsen 536 000 kr
2015-05994 Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden. Stockholm Business Region Development AB 350 000 kr
2015-05992 Morgondagens primärvård Västerbottens läns landsting 500 000 kr
2015-05983 Utveckling av SymBIOs-modellen Akademiska Sjukhuset kr
2015-05977 Effektiv insamling och analys av brottsplatsinformation för mängdbrott POLISMYNDIGHETEN 1 174 283 kr
2015-05973 Länskulturskapare Landstinget i Uppsala län 110 000 kr
2015-05970 Innovationsupphandling av betaltjänster LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 818 000 kr
2015-05965 Verktyg för uppströmsanalys - Planering VA SYD 400 000 kr
2015-05963 Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar Danderyds sjukhus AB 1 480 000 kr
2015-05962 Utveckling av en ny applikation för att stärka återfallsminskande programeffekter bland brottsdömda Kriminalvården 2 573 000 kr
2015-05958 Framtidens socialtjänst för unga Sollentuna kommun 452 143 kr
2015-05947 Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar Statens veterinärmedicinska anstalt 498 048 kr
2015-05945 Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata Statens veterinärmedicinska anstalt 791 427 kr
2015-05936 Målgruppsanpassad hälsokommunikation FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 407 208 kr
2015-05931 Digital Mediebuss ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING 300 000 kr
2015-05930 Konsten att skapa stad Nacka kommun 850 000 kr
2015-05925 Effektiv utbildning med digitalt modersmålsstöd Lapplands Kommunalförbund 304 000 kr
2015-05919 SVIPS - Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin WeMind AB 1 518 000 kr
2015-05916 Matkasse i hemtjänsten Lidköpings kommun 632 150 kr
2015-05907 Människans scen fas II - Innovativt lärande forskning/scenkonst KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN AKTIEBOLAG 800 000 kr
2015-05896 Fleximat på sjukhus, Landstingets Sörmlands recept på bästa sjukhusmaten SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING 790 000 kr
2015-05881 Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG 240 000 kr
2015-05876 Metodutveckling för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data Statistiska centralbyrån 699 000 kr
2015-05863 Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning Sahlgrenska Universitetssjukhuset 819 000 kr
2015-05858 Botkyrka YAP - en stödinsats för unga i riskzon Botkyrka kommun 1 024 200 kr
2015-05826 Digital Endpoint Adjudication Landstinget i Uppsala län 270 000 kr
2015-05106 Utveckling av D-Foot, ett eHälsoverktyg för riskgradering och undersökning av foten vid diabetes Sahlgrenska Universitetssjukhuset 375 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss