Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transportsystem samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation omfattar följande forskningsområden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system.
  • Teknologier för gröna, säkra och uppkopplade funktioner.
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering.
  • Digitala användargränssnitt.
  • Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.
Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Elektronik, mjukvara och kommunikation

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 23 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00
Beslut meddelas senast: 30 sept
Projektstart tidigast: 30 sept

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05497 Öppet innovationslabb RISE VIKTORIA AB 10 457 500 kr
2016-05495 Simuleringsscenarier Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 369 750 kr
2016-05492 Virtuell Motor Kalibrerning (VirCal) Aktiebolaget Volvo Penta 6 924 000 kr
2016-05404 Glass Reality NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB 500 000 kr
2016-05399 BRAVE -- Laddtryckreglering av motorer med avancerade ventildrivtåg Scania CV Aktiebolag 2 300 000 kr
2016-04255 SMILE Säkerhetsanalys och verifiering/validering av system baserade på maskininlärning RISE VIKTORIA AB 500 000 kr
2016-04238 SEER - Sömlös, Effektiv och bEhaglig inteRaktion (SEER) Volvo Technology AB 3 734 500 kr
2016-02573 C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1) ASTAZERO AB 7 458 250 kr
2016-02567 Displaypanelcertifiering för fordonsindustrin RISE Acreo AB 500 000 kr
2016-02560 FAARV - Feasibility of testing relevant ADAS and AD scenarios in an Augmented Reality Vehicle Volvo Personvagnar Aktiebolag 485 000 kr
2016-02515 Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 121 783 kr
2016-02496 HiFi Visual Target RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 2 486 500 kr
2016-02487 Modellering av uppvärmning/nedkylning av hybridkomponenter p.g.a. omgivande luftflöden. Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 310 000 kr
2016-02459 HeadUp-Display för arbetsfordon HUD Solutions Sweden AB 3 668 250 kr
2015-06892 EMC Validering av multi-sensorsystem SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 1 000 000 kr
2015-06876 ECRA - Ethernet-kommunikation för realtidstillämpningar i fordon Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 920 654 kr
2015-04893 Modellbaserad Testning av Mekatroniska System (TESTRON) Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 900 000 kr
2015-04881 Next Generation Electrical Architecture step 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 095 000 kr
2015-04852 HiFi Radar Target SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 8 752 650 kr
2015-04840 SoSSE1: Säkerhetsutvärdering för system-av-system, förstudie SICS SWEDISH ICT AB 600 000 kr
2015-04838 Ripple and Electromagnetic Fields in Electric vehicles (RIFEL) Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 558 000 kr
2015-04816 SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions SICS SWEDISH ICT AB 4 811 520 kr
2014-05599 Next generation electrical architecture Volvo Personvagnar Aktiebolag 15 909 000 kr
2014-03947 HeavyRoad Volvo Technology AB 19 147 500 kr
2014-03945 Future Clutch Actuation and Control for HEV Powertrains Kongsberg Automotive AB 258 000 kr
2014-03935 BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 000 000 kr
2014-01403 Simulering och design av integrerad fordons antenner- SDIVA Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 900 000 kr
2014-01387 5G för fordonstillämpningar Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 500 000 kr
2014-01386 Prediktering av extern flödesakustiks påverkan på hyttbuller Volvo Technology AB 3 300 000 kr
2014-01359 Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 973 000 kr
2013-05608 Test- och mjukvaruplattform för virtualiserade inbyggda system Scania CV Aktiebolag 4 351 333 kr
2013-05598 Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar, del 2 Scania CV Aktiebolag 2 461 880 kr
2013-04723 Förstudie - Presshärdning med snabb uppvärmning Swerea IVF AB 200 000 kr
2013-04722 Audio Video Bridging (AVB) in an Automotive Ethernet Network Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 984 000 kr
2013-04720 SPOFIC II - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn, del II Scania CV Aktiebolag 7 140 069 kr
2013-04710 WISER - Trådlösa Knappar och Brytar-liknande Givare Volvo Technology AB 1 800 000 kr
2013-04702 Bildfusion för robust 3D-rekonstruktion av trafikscener Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 530 000 kr
2013-04699 Krockstrukturer anpassade för lätta fordon for att minska G-krafter vid krock med tyngre fordon STIFTELSEN IMIT 275 000 kr
2013-04693 Multimodala förargränssnitt i bil för ökad säkerhet, kundtillfredsställelse och konkurrenskraft (AIMMIT) Volvo Personvagnar Aktiebolag 8 852 687 kr
2013-04646 Utilize 48V system to gain CO2, safety & improved UX Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 738 800 kr
2013-02646 ASSUME: Assumption Management Framework for Automotive Embedded Software Development Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr
2013-02644 Optimal dragkraftsreglering för anläggningsmaskiner Volvo Construction Equipment AB 2 200 000 kr
2013-02634 Framtida Layouter av Förarplatser och Visuell Information i Lastbilar VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 3 000 000 kr
2013-02630 Kvantifiera och förutsäga effekterna av förändringar i AUTOSARs meta-modell och utnyttja dem i bilprojekt Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 200 000 kr
2013-02626 Numerisk innovativ termisk modellering i syfte att öka fordonskomponenternas livslängd för hållbar utveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 640 000 kr
2013-01299 VeriSpec - Strukturerad specifikation och automatisk verifiering för funktionssäkra fordon Mälardalens högskola 11 200 000 kr
2013-01278 Vatten- och smutsavvisande textilier för bilinteriör genom plasmabehandling Swerea IVF AB 1 200 000 kr
2012-04637 Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö Swerea KIMAB AB 5 600 000 kr
2012-04625 HEAVENS: HEAling Vulnerabilities to ENhance Software Security and Safety Volvo Technology AB 5 164 878 kr
2012-04619 Robust och optimerad synkronisering av växellådor Scania CV Aktiebolag 6 360 000 kr
2012-04616 Systemintegration av aktuator i AT SbW-system Kongsberg Automotive AB 4 369 554 kr
2012-04609 Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar (iCOMSA) Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 970 500 kr
2012-03687 Våta kopplingars livslängd II BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB 325 000 kr
2012-03682 Estimering av fordonshastighet och väglutning i hybridfordon E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB 365 000 kr
2012-03667 BAuD: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling Volvo Personvagnar Aktiebolag 6 000 000 kr
2012-03664 Användarupplevelse inom fordonsindustrin (AUX) Volvo Personvagnar Aktiebolag 9 767 550 kr
2012-03662 Improved performance of brake discs - Stage 2 Scania CV Aktiebolag 2 050 000 kr
2012-03658 Torque Sensing for Vehicle State Estimation Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 991 000 kr
2012-03625 Fatigue of engine materials - TMF and TMF/HCF interactions in cast irons Scania CV Aktiebolag 3 186 000 kr
2012-02011 Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta Luleå tekniska universitet 1 007 000 kr
2012-01710 Livstidförlängning av ventilssystem SO Elektronik Aktiebolag 1 160 000 kr
2012-01703 PLINTA - ´Plattform för säker integration av användarfunktioner i bil´ Volvo Personvagnar Aktiebolag 7 840 000 kr
2012-01690 Effect of corrosion on fatigue life prediction of high temperature exhaust manifolds Scania CV Aktiebolag 4 750 000 kr
2012-00925 ADAS Presentation Modalities 2 Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 520 000 kr
2012-00923 EMC för trådlösa kommunikationssystem i fordon- EMCCOM Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 673 000 kr
2011-04446 ESPRESSO Scania CV Aktiebolag 5 150 169 kr
2011-04443 Ökad utmattningshållfasthet hos drivlinekomponenter genom minskad inreoxidation och avbruten kylning Swerea IVF AB 3 013 000 kr
2011-04438 ISO 26262 Verifiering av programvara i säkerhetskritiska EE-system CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 3 200 000 kr
2011-04434 Säkerhetsramverk för fordonskommunikation Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 226 000 kr
2011-04411 Säkra korridorer, höghastighetsreglering av långa fordonskombinationer Volvo Lastvagnar Aktiebolag 5 222 660 kr
2011-04133 Tekniköverföring : från teknisk FoU till kundnytta Luleå tekniska universitet 230 000 kr
2011-03654 Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur, Del 2 Högskolan i Skövde 862 277 kr
2011-03653 Optimering av materialval och kontaktytor på ventiler och ventilsäten för att möjliggöra miljövänliga lastbilsmotorer Scania CV Aktiebolag 2 525 000 kr
2011-01802 Rorsman Timars Svets och Smide Aktiebolag 1 062 000 kr
2011-01784 Förbättrad fjäderprestanda - Mekaniska fjädrar av amorft stål Öhlins Racing Aktiebolag 1 250 000 kr
2011-00468 Second Road fas 1 - En gemensam simulatormiljö för aktiv säkerhet och HMI inom Volvo Personvagnar Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 962 733 kr
2010-02853 Blyfri elektronik för krävande fordonsapplikationer Swerea KIMAB AB 4 100 000 kr
2010-02842 MCC-AI: Multi-Core Computing in Automotive Industry Volvo Technology AB 1 140 000 kr
2010-02837 NGHVT Nästa Generation Hög Volts Topologi Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 984 000 kr
2010-02830 Optimerade fordon baserad på kundanvändning VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 4 200 000 kr
2010-02811 TimeSafe Volvo Technology AB 3 700 000 kr
2010-02117 Lätt och Kostnadseffektiv luftfjädring för personbilar Stiftelsen Chalmers Industriteknik 345 000 kr
2010-02115 Nästa Generation Batteriövervakningssystem Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 976 000 kr
2010-02114 BeSafe Volvo Technology AB 8 775 200 kr
2010-02113 Leverantörsstruktur för lättare fordon SAAB Automobile Aktiebolag 4 972 018 kr
2010-02111 Fordonseffektivitet genom Material- och Processutveckling Volvo Technology AB 2 910 000 kr
2010-02110 Öppen innovationsplattform, fältförsök SAAB Automobile Aktiebolag 783 250 kr
2010-02109 WiSCoN - Konceptnod för utvärdering av trådlösa sensorer Volvo Technology AB 2 620 000 kr
2010-02108 SPOFIC - Krympporbildning i kompaktgrafitjärn Scania CV Aktiebolag 4 680 000 kr
2010-01196 Metod- och verktygsutveckling för HMI-METOHMI-C-Bas-Tillägg Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 737 386 kr
2009-04836 XEVCO - X-ing Elkraft & Vagnselektronik COmpetens Volvo Personvagnar Aktiebolag 13 000 000 kr
2009-04835 Metod- och verktygsutveckling för HMI - METOHMI_C VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 9 299 691 kr
2009-04829 Hållbar utveckling av punktsvetsad fordonsstruktur SAAB Automobile Aktiebolag 708 554 kr
2009-04827 Utvärdering av dynamiska prestanda för kortfiberkompositer Epsilon Utvecklingscentrum Väst AB 242 500 kr
2009-04817 Förbättrat kvalitétsintryck av bilinterören genom samverkan mellan kulör, glans och ytstruktur hos polymera material Volvo Personvagnar Aktiebolag 1 050 550 kr
2009-04597 Modellering av brottkriterium i presshärdade fordonskomponenter baserat på mikrostrukturberäkningar Luleå tekniska universitet 3 316 000 kr
2009-04159 DEDICATE Volvo Technology AB 4 240 000 kr
2009-04145 Ökad utmattningshållfasthet i gjutjärn genom optimering av restspänningar Scania CV Aktiebolag 2 918 825 kr
2009-01449 Förbättrade prestanda hos bromsskivor Scania CV Aktiebolag 2 880 000 kr
2009-01440 Manganfosfatering för förbättrad kontaktutmattning Scania CV Aktiebolag 5 140 000 kr
2009-01439 El-arkitektur för framtida elhybridfordon Volvo Technology AB 5 300 801 kr
2009-01433 Development of materials for high temperature exhaust applications in heavy truck engines Scania CV Aktiebolag 4 247 563 kr
2009-01428 TermoElektrisk Generator för återvinning av spillvärmeenergi, förstudie. Scania CV Aktiebolag 1 800 000 kr
2009-01208 Optimisation of the contact surface and material choice of exhaust valve seat inserts and valve head Scania CV Aktiebolag 3 000 000 kr
2009-01052 Reducering av ledtid för virtuell provning inom fordonsindustrin Altair Engineering AB 2 160 000 kr
2009-00629 DFEA2020 - Dependable Flexible Electric Architecture 2020 VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 41 485 000 kr
2009-00323 Configuration Rule Management Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 700 000 kr
2009-00312 Mikrostruktur- och temperaturberoende brottmodellering för analys av varmformning av plåtmaterial Luleå tekniska universitet 2 374 920 kr
2009-00303 Våta kopplingars livslängd Haldex Traction Aktiebolag 4 028 000 kr
2009-00302 ROBUST E2E Volvo Technology AB 2 200 000 kr
2009-00298 Optimerad framkomlighet för tunga terränggående fordon Volvo Construction Equipment AB 4 500 000 kr
2009-00277 Modellbaserad utveckling inom Volvo Volvo Technology AB 750 000 kr
2009-00264 Tekniköverföring - från teknisk FoU till kundnytta SAAB Automobile Aktiebolag 1 199 310 kr
2009-00260 DEDICATE Volvo Technology AB 2 120 000 kr
2009-00098 Förstudie EFESOS VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 750 000 kr
2009-00091 Styrning av fordonsburna programvaruarkitekturer VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 3 142 000 kr
2009-00071 Visual Quality Measures VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 4 410 000 kr
2009-00049 Pre-DFEA2020 and Pre-MOZART II VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 700 000 kr
2008-04116 Kunskapsbaserade ingenjörssystem i produktutvecklingsprocessen Volvo Technology AB 2 000 000 kr
2008-04106 Aktiv vibrationskontroll för kommersiella fordon med individuell främre hjulupphängning för utökad säkerhet och komfort Volvo Lastvagnar Aktiebolag 1 050 000 kr
2008-04101 Reduktion av EMI från switchade elektronikkomponenter i fordon VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 2 050 000 kr
2008-04096 Virtuella sensorer för gasflöden i tunga dieselmotorer Scania CV Aktiebolag 1 530 000 kr
2008-04079 Metoder för utveckling av E/E systemarkitekturer i tidiga faser Scania CV Aktiebolag 1 207 500 kr
2008-04068 Gemensam produktmodell för krav- hantering och modell- baserad utveckling Scania CV Aktiebolag 1 000 000 kr
2008-04063 Restspänningarnas inverkan på utmattningshållfastheten under spektrumlast Volvo Lastvagnar Aktiebolag 2 625 000 kr
2008-04038 COSY 2 - Affärsmässig konceptutveckling av elektroniksystemarkitektur och plattformar i fordon, fas 2 VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 3 000 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss