Hållbar produktion - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transporter samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. Delprogrammet beskrivs i en färdplan (se dokument i högerspalt) och drivs i huvudsak mot den övergripande utmaningen: Förmåga att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

Följande områden omfattas:

  • Nya produkter med hög livscykeleffektivitet: Förmåga att hantera nya produkter och material i produktionssystemet
  • Konkurrenskraft: Kostnadseffektiva nya produktionssystem i ett globalt perspektiv
  • Miljö: Miljöneutral produktion och kretslopp för restprodukter och energi
  • Kvalitet: Säkerställd önskad kvalitet
  • Ledtid: Kortare ledtid genom hela försörjningskedjan i utveckling och produktion
  • Flexibilitet: Tillräckligt flexibla produktionssystem för efterfrågade komponenter

Programrådet har 2016-04-12 beslutat att för framtida projektansökningar:

  • Särskilt välkomna projekt förslag inom Miljö, Ledtid och Flexibilitet.
  • Fortsatt ta emot projektförslag till alla programområden inom Hållbar Produktion.

Läs mer i dokumentet Projektportfölj och önskad framtida inriktning för FFI HP under ”Ladda ner” till höger.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Hållbar produktion.

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent av totala programbudgeten
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 9 jan
Sista ansökningsdag: 13 jun kl 14.00
Beslut meddelas senast: 6 okt
Tidigaste projektstart: 9 okt

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Hållbar produktion - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00
Beslut meddelas senast
2017-10-06
Tidigaste datum för projektstart
2017-10-09

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05477 Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2016-05464 LAWA - Produktionsvänliga lösningar för lasersvetsning av aluminium Swerea KIMAB AB 4 410 000 kr
2016-05418 ReLed-3D Resurseffektiv och flexibel produktion inom fordonsindustrin genom additiv tillverkning i metall Swerea IVF AB 3 749 000 kr
2016-05417 Processimulering av formpressning av kompositer - PROSICOMP Swerea SICOMP AB 6 300 000 kr
2016-05398 Plasmabehandling inför lackering av plast, Laplas Swerea IVF AB 4 553 000 kr
2016-03583 PADOK - Study Visit to India 2016 Högskolan i Halmstad 170 000 kr
2016-03399 PREDCRACK - Predikterande modell för varmsprickor i svetsade höghållfasta stål Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2016-03374 PLUGG II - från koncept till industriell fogningsteknik Swerea IVF AB 4 600 000 kr
2016-03371 Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK 4 600 000 kr
2016-03363 Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight) Volvo Construction Equipment AB 4 745 000 kr
2016-03360 Strategier för globala monteringsinstruktioner 2 (GAIS 2) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 800 000 kr
2016-03345 Styrd kylning vid sätthärdning för optimal hållfasthet - QuenchCool Swerea IVF AB 7 400 000 kr
2016-03324 Kortad ledtid genom avancerade Verktygsstrukturer med Fokus på Plåtformning Swerea IVF AB 4 325 800 kr
2015-06908 Kompakta och energieffektiva transmissioner - Styrning och prediktering av funktionsytans beteende Scania CV Aktiebolag 4 085 000 kr
2015-06902 MULTIM - Utmaningar inom multimaterialkonstruktion Swerea KIMAB AB 6 032 000 kr
2015-06897 Geometrioptimerad limfogning II fokus montering av komponeneter Swerea IVF AB 6 118 000 kr
2015-06889 Robust Polering - Bedömning av polerbarheten hos lackerade ytor Volvo Personvagnar Aktiebolag 2 565 000 kr
2015-06887 Dataanalys inom underhållsplanering (DAIMP) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 652 000 kr
2015-06861 FFI-projektkurs Swerea IVF AB 167 000 kr
2015-06849 Adaptiv svetsindenteringskontroll (AWIC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2015-03730 SALLSA-Serietillverkning Av Lättviktsmaterial i Leverantörs Samverkan Swerea IVF AB 6 000 000 kr
2015-03728 ROWELDAL - Robust punktsvetsning för nästa generation lättviktsfordon Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2015-03723 Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF) Swerea IVF AB 4 565 000 kr
2015-03722 ToMM2 - Framtida samarbete mellan människa och robot Swerea IVF AB 3 400 000 kr
2015-03721 FFI OFP4p Non-destructive characterization concepts for production KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 300 000 kr
2015-03719 Virtual Verification of Human Robot Collaboration CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 400 000 kr
2015-03716 PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter Swerea SICOMP AB 500 000 kr
2015-03708 Implementering och validering av brottmodeller för multifasmaterial - OPTUS III Luleå tekniska universitet 3 395 000 kr
2015-03707 Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 375 000 kr
2015-03706 FIQA VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 7 235 000 kr
2014-06258 FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 750 000 kr
2014-06247 QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering Swerea IVF AB 3 000 000 kr
2014-06236 Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 4 580 000 kr
2014-03949 QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband Swerea KIMAB AB 4 000 000 kr
2014-03937 Prediction of die conditions in press hardening Luleå tekniska universitet 4 098 000 kr
2014-03929 FALS-Falsning Av LättviktsStrukturer Swerea IVF AB 6 650 000 kr
2014-03908 FFI Skärteknisk Utbildning 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 700 000 kr
2014-01413 MPQP - Modelldriven beredning och kvalitetssäkring KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 6 840 000 kr
2014-01408 Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 8 730 000 kr
2014-01360 Robust formsprutning av fordonskomponenter med önskade ytegenskaper Volvo Personvagnar Aktiebolag 4 140 000 kr
2013-05626 Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 750 000 kr
2013-05623 Castma - Fogning av gjutna och extruderade lättmetaller Swerea KIMAB AB 4 740 000 kr
2013-05600 Ytor med optimala friktions- och utmattningsegenskaper hos nitrerade/nitrokarburerade komponenter (SurfNit) Swerea IVF AB 4 510 000 kr
2013-05594 Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR) Swerea KIMAB AB 5 450 000 kr
2013-05028 Kompetens- och Teknikspridning i samverkan -en förstudie Högskolan i Halmstad 500 000 kr
2013-04726 Streamlined Modeling and Decision Support for Fact-based Production Development (StreaMod) Volvo Personvagnar Aktiebolag 5 400 000 kr
2013-04713 Virtuella verktyg för service, underhåll och flöden för återtagning av använda produkter (VITS) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2013-04712 Effektiv framtagning av strukturella kompositer för mellanstora volymer Klippan Safety AB 1 527 500 kr
2013-04706 Automatiserad Processkontroll BIW (AProC) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 000 000 kr
2013-04696 ny on-line-metod för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner (ONWELD) Swerea KIMAB AB 3 300 000 kr
2013-04691 Förband med Floatglas (FF) Swerea IVF AB 3 575 000 kr
2013-04686 Additivt tillverkade verktyg för skärande bearbetning VBN Components AB 3 304 000 kr
2013-02648 GAIS CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 275 309 kr
2013-02635 Ultrahöghållfasta stållaminat Gestamp HardTech Aktiebolag 4 070 000 kr
2013-02624 PLUGG - Stansnitning av icke kompatibla material Swerea IVF AB 5 000 000 kr
2013-02416 Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 593 000 kr
2013-01276 ECOSUS - Ekologiskt hållbara förbehandlingar för lackering av multimetall Swerea IVF AB 3 950 000 kr
2013-01272 Provtillverkning av Bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi STIFTELSEN IMIT 485 000 kr
2012-04606 Gjutning och smidning för tillverkning av komponenter med skräddarsydd geometri och hållfasthet Swerea IVF AB 750 000 kr
2012-04600 Geometrioptimerad limfogning för hållbar produktion Swerea IVF AB 5 895 000 kr
2012-04584 CROMM - Creation of Muscle Manikin CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 200 000 kr
2012-03685 ToMM Linköpings universitet 4 350 000 kr
2012-03684 FFI COMPIT - Maskinbearbetningssystems kapabilitet och prestanda höjande teknologier KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 7 620 000 kr
2012-03679 Lean Automation Development Mälardalens högskola 3 300 000 kr
2012-03674 Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter Applied Nano Surfaces Sweden AB 2 925 900 kr
2012-03672 Robust Polering av miljöbefrämjande lacker och deras beroende till substratet för lätta material i fordonsindustri Volvo Personvagnar Aktiebolag 510 000 kr
2012-03660 Reducing maintenance-related waste Mälardalens högskola 4 700 777 kr
2012-03656 Styrning av distorsioner vid lasersvetsning av ultrahöghållfasta stål (LaserLight) Swerea KIMAB AB 7 400 000 kr
2012-02520 Additiv tillverkning av fordonskomponenter Högskolan Väst 500 000 kr
2012-02516 Montering av framtidens fordon i nya lättviktsmaterial Linköpings universitet 500 000 kr
2012-02515 Fordonskomponenter av förnyelsebara råvaror med skräddarsydd nedbrytbarhet Swerea SICOMP AB 500 000 kr
2012-02514 Polymera kompositprodukter för högvolymproduktion Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02513 Induktionssintring av pulverkomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02512 Mikrogeometri Utformning för Borrning av Kompositer Högskolan Väst 500 000 kr
2012-02511 Flerskiktsbeläggningar för låg vidhäftning Släpp Lätt Högskolan Väst 497 600 kr
2012-02510 Online-kontroll av svetsdefekter inom fordonsindustrin med kontaktlös ultraljudsprovning Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02508 Integrerad optimering av produkt- och produktionssystem - Ett holistiskt och tvärvetenskapligt angreppssätt Linköpings universitet 500 000 kr
2012-02506 Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion Swerea IVF AB 500 000 kr
2012-02503 Objektiva utvärderingskriterier av fogegenskaper för hållbar produktion Swerea IVF AB 500 000 kr
2012-02500 Att skilja Know Why från Know How Kungliga tekniska högskolan 500 000 kr
2012-02499 Ökat materialutnyttjande genom nya verktygslösningar och tjänster Swerea IVF AB 500 000 kr
2012-02497 sinterprodukter med hög statisk lastförmåga - inverkan av anlöpning på deformationsstabilitet vid användning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 500 000 kr
2012-02494 Nanobaserade verktygsytor för plåtpressning av borstålskomponenter Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02492 FLEXibel bAlansering av komplexa monteringssystem (FLEXA) Swerea IVF AB 500 000 kr
2012-02491 3 D Litecomp Sandwich lattviktsteknologi - hypotesprovning pa stora fordonsstrukturer STIFTELSEN IMIT 485 000 kr
2012-02488 Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC) Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02479 Hybridfogning av ultrahöghållfasta stål till aluminium med Friction Stir Welding Swerea KIMAB AB 500 000 kr
2012-02175 Visualisering och IT i produkt och produktionsutveckling (VIS-IT) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 995 232 kr
2012-02173 Analyser för robusta plåtformningsprocesser vid höga temperaturer - HotForm Swerea KIMAB AB 3 957 000 kr
2012-02171 ´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material. Swerea IVF AB 10 330 000 kr
2012-02169 Förstudie - Focus on Hygien - Ren plåt ger ökad produktivitet vid plåtformning Swerea IVF AB 500 000 kr
2012-02168 Högvolymsproduktion av aluminiumkomponenter - ALKOMP Swerea IVF AB 3 543 000 kr
2012-02153 Utveckling av kalibrerprocess för alkolås SenseAir AB 3 768 500 kr
2012-02148 The Virtual Paint Shop Powder and Externally Charged Wet Paint STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 3 900 000 kr
2012-00933 Uthållig produktion av framtida motorkomponenter CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr
2011-04445 FFI Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 9 400 000 kr
2011-03677 Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv Lunds universitet 2 436 000 kr
2011-03669 Skyddande ytskikt för varmformade produkter SWEREA MEFOS AB 3 862 000 kr
2011-03667 Paintshop Energy Efficiency Högskolan Väst 1 800 000 kr
2011-03627 PERU-Plasmabehandling för effektiv rutlimning Swerea IVF AB 2 150 000 kr
2011-03620 Lätta högpresterande svetsade strukturer - LIGHTSTRUCT KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 000 000 kr
2011-01792 FFI Informationssystemarkitektur för liner KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 3 600 000 kr
2011-01785 Lean Exterior Brazing -II (LEX-B) Swerea KIMAB AB 2 850 000 kr
2011-01782 ROBUHYB Luleå tekniska universitet 1 400 000 kr
2011-01147 OptiFastening II optimerad montering av lättvikts skruvförband Swerea IVF AB 4 000 000 kr
2011-01107 Lean & Green Production Navigator - step 2 Volvo Technology AB 6 150 000 kr
2010-02858 Robotbaserad in-line mätning - InRob CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 000 000 kr
2010-02851 Modellering av termo-mekaniska processer för förbättrad produktivitet och kvalitét Luleå tekniska universitet 4 270 000 kr
2010-02847 Resurssnål och Innovativ Transmissionskomponent Tillverkning Kungliga tekniska högskolan 2 285 760 kr
2010-02832 Realistisk verifiering av produktionsprocesser - Steg I CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 300 000 kr
2010-02831 Ultra high strength and ultra clean steel for light weight fasteners Swerea KIMAB AB 1 400 000 kr
2010-02814 Elektromagnetiska puls processer för miljövänliga och högproduktiva stansprocesser Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr
2010-01346 Non Destructive Testing methods: development of innovative solutions for in-line applications KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 4 500 000 kr
2010-01338 Lean & Green Production Navigator - step 1 Swerea IVF AB 500 000 kr
2010-01333 Kostnadseffektiv exteriör lödning, en förstudie Swerea KIMAB AB 400 000 kr
2010-01085 Simulering av återfjädring i samband med plåtformning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 695 000 kr
2010-00753 Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Gestamp HardTech Aktiebolag 1 941 500 kr
2009-04797 IMTAB - Förbättrade skräddarsydda ämnen Swerea KIMAB AB 1 720 000 kr
2009-04719 Viktsreduktion genom förbättrad svetskvalitet - WIQ Volvo Construction Equipment AB 5 500 000 kr
2009-04206 FFI Hållbar framtagning av kuggtransmissioner Kungliga tekniska högskolan 11 150 000 kr
2009-02844 Electromagnetic pulse power - Innovative and ´green´ production technology Svensk Verktygsteknik AB 970 000 kr
2009-02842 FFI Robust maskinbearbetning Kungliga tekniska högskolan 10 087 500 kr
2009-02840 SIMET Geometrisk mät- och kontrollberedning Kungliga tekniska högskolan 3 851 520 kr
2009-02838 NitroVBC Swerea IVF AB 3 550 000 kr
2009-02832 Paintshop Energy Efficiency SAAB Automobile Aktiebolag 3 659 700 kr
2009-02814 FACECAR-(Flexible assembly for Considerable Environmental inprovements of CAR`s) Linköpings universitet 5 100 000 kr
2009-02725 Development of Mechanical Joining Technology for Light Weight Car Body Concepts VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG 1 630 000 kr
2009-01599 Energi-, kostnads- och tidseffektiva materialförsörjningssystem inom produktion CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 350 000 kr
2009-01594 Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 7 200 000 kr
2009-01592 Holistisk Simulering Optimering för Hållbar och Lönsam Produktion Högskolan i Skövde 9 500 000 kr
2009-01587 Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem Kungliga tekniska högskolan 6 000 000 kr
2009-01585 Punktsvetsning för lättviktskonstruktioner (Spot Light) Swerea KIMAB AB 12 100 000 kr
2009-01584 Hållbara och kostnadseffektiva försörjningskedjor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 5 620 000 kr
2009-01579 New Pretreatment Swerea IVF AB 4 051 000 kr
2009-01567 RIKTVBC Swerea KIMAB AB 1 030 000 kr
2009-00998 Formelementbaserad operationsberedning Kungliga tekniska högskolan 9 600 000 kr
2009-00997 Optimerade material för robust beabetning - fas 2 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 7 700 000 kr
2009-00996 Digital factory building blocks Kungliga tekniska högskolan 7 500 000 kr
2009-00991 Svartoxidering SWEREA MEFOS AB 4 275 000 kr
2009-00975 Green Production Systems Mälardalens högskola 2 750 000 kr
2009-00968 StiRoLight - Friction Stir Welding with Robot for Light Weight Vehicle Design Högskolan Väst 6 330 000 kr
2009-00959 En optimal verktygsyta för aktiva kallarbetsverktyg Swerea IVF AB 9 000 000 kr
2009-00326 Automatisk Banplanering och Linebalansering STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 4 950 000 kr
2009-00317 Virtuell beredning av tillverkningsstationer inklusive PLC-logik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 4 700 000 kr
2009-00315 Miljövänliga och energieffektiva fabriker Swerea IVF AB 6 600 000 kr
2009-00299 Optimerad montering av lättvikts skruvförband - OptiFastening Swerea IVF AB 4 000 000 kr
2009-00288 Virtuell verifiering från formning till sammansatt detalj CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 6 000 000 kr
2009-00278 Den virtuella målerifabriken STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT 15 000 000 kr
2008-04077 Processimulering av presshärdning - Värmeöverföring och friktion i glidande kontakter (PROCSIM 3) Luleå tekniska universitet 2 450 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss