Fordons IT-säkerhet och Integritet - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transportsystem samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

I den här utlysningen stöttar vi forskning som bygger ny kunskap, ny teknik och ny tillämpning inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet. Forskningsutförare kan vara industri, akademi eller institut och projektet ska vara ett samarbete mellan minst två sektorer.

Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM, industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter. Syftet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet, samt att öka produktkvalitet och säkerhet redan i designfasen när nya fordon utvecklas.

Anslag ges för forskningsprojekt som vill utveckla koncept, metoder och verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom hela livscykeln inom fordonsområdet.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i den särskilda programbeskrivningen för området

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 23 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00
Beslut meddelas senast: 30 sept
Projektstart tidigast: 30 sept

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Fordons IT-säkerhet och Integritet - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här

Beviljade projekt


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss