Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Välkomna att skicka in ansökan

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transportsystem samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Ökat resande med cykel är en viktig del i hållbara transporter och minskad klimatpåverkan. Dock tillhör cyklister de mest skadedrabbade trafikantgrupperna och cyklisters trafiksäkerhet är en grundpelare för cykeltrafikens hållbarhet och attraktionskraft. Syftet med satsningen är att skapa kunskap och förståelse för att utveckla koncept som bidrar till att cyklister och motorfordon inte kolliderar med varandra.

För mer information om satsningen hänvisas till programbeskrivningen till höger.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i den särskilda programbeskrivningen för området

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Forskningsutförare, industri, akademi, institut med flera. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent
Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 23 mars
Ansök senast: 13 juni kl 14.00
Beslut meddelas senast: 30 sept
Projektstart tidigast: 30 sept

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser programmets färdplan som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

Ansök nu

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI - 2017-06-13

Ansök senast
2017-06-13 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2016-05455 halvtidsuppdatering cykelsäkerhetsforskning CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 120 000 kr
2016-02522 Cyclist Collision Avoidance Using Imagery Sensor Autoliv Development Aktiebolag 6 850 000 kr
2016-02499 CykelSim - Utveckling och demonstration av avancerad cykelsimulator Statens väg- och transportforskningsinstitut 998 750 kr
2015-06926 Autonoma drift- och underhållsfordon för cykelstråk SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 350 000 kr
2015-06918 ADVanCE: Attention of DriVers and Cyclists in the same Environment Statens väg- och transportforskningsinstitut 2 586 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss