Eurostars 2 medfinansiering

Välkomna att skicka in ansökan

Eurostars är ett program för forskande små och medelstora företag inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA.

Inom programmet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Ansökan till Eurostarsprogrammet görs först till Eurostars sekretariat i Bryssel som bedömer ansökan, se länk till Eurostars sekretariat. Ansökan till Vinnovas medfinansiering görs efter godkänd ansökan av sekretariatet och inbjudan från Vinnova. Läs mer om ansökningsprocessen på vår webbsida om Eurostars.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Utveckling av en innovativ produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Max 5 milj kr för samtliga svenska deltagare och per projekt

Viktiga datum

Viktiga datum

Sista ansökningsdag: Ansökningarna ska skickas in till Eurostars sekretariatet senast:

31 december kl 14.00

Ansök nu

Eurostars medfinansiering 2016-2017

Ansök senast
2017-12-31 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-01703 EUREKA Eurostars E!11076 Emphaticat Zemission AB 2 670 853 kr
2017-01648 EUREKA Eurostars E!9022, FODBASA, SiATM SYSTEM INTEGRATION AIR TRAFFIC MANAGEMENT AB 3 085 600 kr
2017-01621 Eurostarsprojekt E!10960, CellSenseGels, Attana AB: Utveckla känsliga, robusta gelmatris baserade biosensoranalyser av celler ATTANA AB 2 682 641 kr
2017-01618 Eurostarsprojekt E!10859 DOAC-STOP: A novel inhibitor to prevent uncontrolled bleedings in anticoagulant users Adlego Biomedical AB 4 941 680 kr
2017-01616 Eurostars projekt E!10918 SUBLYME, Biovica International AB. SUMOyleringsinriktad behandling av T-cellslymfom Biovica International AB 2 026 157 kr
2017-01603 Eurostarsprojekt E!10980, SaferBIOPHARMA, Hansa Medical AB Hansa Medical AB 2 329 792 kr
2017-01590 EUREKA Eurostars E!10902 THOR - Thermal Onboard Regulator APR TECHNOLOGIES AB 3 644 567 kr
2017-01576 Eurostars projekt E!11019 OptiFemVac, Abera Bioscience AB Abera Bioscience AB 2 351 980 kr
2017-01484 Eurostars projekt E!10838, DOPALAM, BioLamina: Production of GMP laminin-111 for establishing clinical grade dopamine cells BioLamina AB 5 000 000 kr
2017-01364 Eurostars projekt E!11034 CRYOSPHERE, Karolinska Institutet Karolinska Institutet 2 000 000 kr
2017-01108 EUREKA Eurostars E!10961 LightCell RISE Acreo AB 2 000 000 kr
2017-00982 Eurostarsprojekt E!10942 DNANext Uppsala Universitet Uppsala universitet 1 410 490 kr
2017-00981 Eurostarsprojekt E!11018, PersRadSens, Thingsquare THINGSQUARE AB 2 931 906 kr
2017-00977 EUREKA Eurostars E!10974 PBD. Development of a Procurement Big Data software and method. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 2 000 000 kr
2017-00060 E!10765 - CentrOx, Scandinavian Centriair Scandinavian Centriair AB 4 920 718 kr
2016-04998 E!10403 SIBRA, Silica Coated Heat Exchangers, Alfa Laval Alfa Laval Lund AB 1 410 210 kr
2016-03705 E!10625 - Solar CPC PVT Production, Novel concentrating PV/T & T solar collector and automated production methods, Solarus Sunpower Sweden AB SOLARUS SUNPOWER SWEDEN AB 5 000 000 kr
2016-03682 E!10687, Eurostars, GASH02,GT-002 for the treatment of schizophrenia, GABATHER AB GABATHER AB 3 487 400 kr
2016-03681 EUREKA Eurostars MODELS E!10685 LU Lunds universitet 1 379 000 kr
2016-03680 E!10635, Eurostars, SUBERB, Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes, ATROGI AB, SU ATROGI AB 4 999 877 kr
2016-03677 E!10602 FERRITIN - Eurostars Plasma ferritin immunoassay for whole blood samples, Getica AB GETICA AB 1 132 707 kr
2016-03676 EUREKA Eurostars E! 10467 SILVERFOG PREBONA AB 1 626 788 kr
2016-03675 E!10668 eBIONERVE: Personalized nerve grafts for treating human nerve injuries, NovaHep AB Novahep AB 4 690 600 kr
2016-03673 E!10627, Eurostars, E - Mollii - PSTS, Personalized suit for treatment of spasticity. Inerventions AB och Danderyds sjukhus. Inerventions AB 2 632 000 kr
2016-03671 E!10611, Eurostars, CLARA, A Clinical Candidate for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. CTC Clinical Trial Consultants. CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB 1 552 202 kr
2016-03670 EUREKA Eurostars AMS E!10539 Hytton HYTTON TECHNOLOGIES AB 1 884 000 kr
2016-03669 EUREKA Eurostars DDA-Flex E!10462 Industrial Path Frauenhofer INDUSTRIAL PATH SOLUTIONS SWEDEN AB 3 053 000 kr
2016-03666 EUREKA Eurostars EXCITING E!10691 Mistbase SonyMobile LU Mistbase AB 4 118 000 kr
2016-03660 EUREKA Eurostars E! 10527 CerCoat Midsummer AB 1 738 737 kr
2016-03654 E!10610 Eurostars META-DETECT, Identifying patients at risk of relapse of (metastatic) colorectal cancer with targeted imaging. Karolinska Institutet. Karolinska Institutet 2 000 000 kr
2016-03642 E! 10628 PSYCHOMICS - A Predictive Parallell Production Platform for New Psychoactive Substances, LiU Linköpings universitet 2 000 000 kr
2016-03594 E!10532 - X-Weaving +/- 45° Weaving technology for cost effective Carbon Fiber Reinforced Plastic Manufacturing (Oxeon AB) Oxeon AB 5 000 000 kr
2016-03590 EUREKA Eurostars RaSCAL E!10492 Kvaser AB Kvaser Aktiebolaget 1 647 000 kr
2016-03580 EUREKA Euroststars SecureIoT E!10540 Nexus SICS Technology Nexus Secured Business Solutions AB 4 991 000 kr
2016-03561 EUREKA Eurostars E! 10490 IRONPEAT Luleå tekniska universitet 2 490 629 kr
2016-03493 E!10397 INNOVATIVE WOUND CARE - DEVELOPING AN INNOVATIVE OXGEN-BASED TECHNOLOGY FOR WOUND HEALING: MORE EFFICIENT AND LESS COSTLY (SP, Sveriges teknisk forskningsinstitut AB) SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 000 000 kr
2016-03465 EUREKA Eurostars E!10521 SerBIT Signifikant Svenska AB 4 837 098 kr
2016-01634 E!10203 Hands4All, Prevas. A disruptive affordable myoelectrical prosthetic hand for optimal comfort and functionality Prevas Aktiebolag 1 086 000 kr
2016-01616 E!10284, EUROFINISH, Högskolan i Borås Högskolan i Borås 1 186 171 kr
2016-01044 E!10286, DEBORAH, EQUA Simulation AB Equa Simulation AB 4 957 077 kr
2016-01034 EUREKA Eurostars E!10279 MINC: Acreo ACREO SWEDISH ICT AB 3 613 076 kr
2016-01033 EUREKA Eurostars E!10243 SmartCEPS IVL IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB 1 425 000 kr
2016-01026 Eurostars E!1017 RETINA: TCN, Alkit, Viktoria Time-Critical Networks AB 4 690 532 kr
2016-01014 EUREKA Eurostars E! 10084 SERVROLL DATA M Scandinavia DATA M SCANDINAVIA AB 1 032 000 kr
2016-01012 E!10253, CD-CARD, Getica AB. Diagnostic product for rapid HIV-patient testing. GETICA AB 4 989 500 kr
2016-01010 E!10082, rosaGBS, ProNoxis AB. Reactive, Oxygen Species (ROS) Activators to Treat the Rare disease Guillain-Barré Syndrome (GBS) PRONOXIS AB 3 732 312 kr
2016-01007 E!10096, MAGIC, Guideline Geo AB GUIDELINE GEO AB (PUBL) 4 812 773 kr
2016-00999 E!10155 AeroFilter - Filter för selektiv rening av luft, Svenska Aerogel AB Svenska Aerogel AB 3 419 099 kr
2016-00961 E!10146 SOMEWAIR, RFND Technologies AB RFND Technologies AB 1 994 575 kr
2016-00874 E!10056, LGF, Endovascular Development AB, The Liungman Guidewire Fixator. Endovascular Development AB 1 680 355 kr
2016-00716 E!10066 JAQ-FCPBC MYFC AB myFC AB 4 542 391 kr
2016-00364 E!10174 Anti-Icing HS, Nordic Ground Support Equipment NORDIC GROUND SUPPORT EQUIPMENT AB 1 961 193 kr
2016-00321 Eurostars E!10101 SIA-Graph: Monocl AB och Recorded Future AB MONOCL AB 4 431 300 kr
2015-06373 Eurostarsprojekt, MTP in situ sequencer, 9877, Stockholms universitet Stockholms universitet 1 188 478 kr
2015-06132 Eurostarsprojekt, MTP in situ sequencer, 9877 Olink AB 30 450 kr
2015-04980 Utveckling av en CRO och infrastruktur for prediktiv toxikologi E!9046 Genetta Soft Aktiebolag 1 721 076 kr
2015-04978 Utveckling av en CRO och infrastruktur för prediktiv toxikologi Karolinska Institutet 1 874 433 kr
2015-04946 EUREKA Eurostars E!9867 semantisk matchningsprocess Uppdragshuset UppdragsHuset Sverige Aktiebolag 3 803 700 kr
2015-04660 E!9794 BUPI - a long-acting lozenge with bupivacaine for pain relief of Oral Mucositis in cancer patients (Skåne Universitetssjukhus) Skånes universitetssjukhus, Skåne 710 503 kr
2015-04659 E!9794 BUPI - a long-acting lozenge with bupivacaine for pain relief of Oral Mucositis in cancer patients (PCG Clinical service AB) PCG CLINICAL SERVICES AB 553 639 kr
2015-04658 E!9794 BUPI - a long-acting lozenge with bupivacaine for pain relief of Oral Mucositis in cancer patients MOBERG PHARMA AB (PUBL) 3 875 467 kr
2015-04478 EUREKA Eurostars E!9772 Pro FC Impact Coatings Impact Coatings AB (publ) 5 000 000 kr
2015-04208 A Novel multijunction capillary isoelectric focusing fractionator for proteomics Karolinska Institutet 1 756 281 kr
2015-04201 EUREKA Eurostars E!9655 COMFORT Box Play Box Play Alleato AB 1 100 000 kr
2015-04199 Better hemicraniectomy E!9741 OSSDSIGN AB 3 164 963 kr
2015-04196 Self-learning decision support tool for fast and accurate cancer evaluation in digital pathology ContextVision AB 3 729 170 kr
2015-04175 EUREKA Eurostars E!9736 AP3-Hard Ionautics AB IONAUTICS AB 1 737 415 kr
2015-04163 EUREKA Eurostars COMFORT E!9655 Uppsala Universitet Uppsala universitet 1 678 000 kr
2015-04158 EUREKA Eurostars E!9635 MATPAX Nexam Chemical Nexam Chemical AB 2 391 000 kr
2015-04146 E!9833 Neo-Lung Lunds universitet 2 079 500 kr
2015-04145 E!9833 Neo-Lung GPX MEDICAL AB 3 008 096 kr
2015-04143 Eurostarsprojekt Better hemicraniectomy - E9741 - Uppsala University Uppsala universitet 1 097 588 kr
2015-04141 EUREKA Eurostars TRIBA E!9666 Funka Nu FUNKA NU AB 1 491 000 kr
2015-04115 Non-invasive wireless blood gas and respiratory monitoring system NovoSense AB 4 821 264 kr
2015-04105 A Novel multijunction capillary isoelectric focusing fractionator for proteomics Biomotif AB 2 542 582 kr
2015-04099 EUREKA Eurostars HI-POBOS E!9693, KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 24 053 kr
2015-04046 EUREKA Eurostars HI-POBOS E!9693 SICS East SICS EAST SWEDISH ICT AB 137 300 kr
2015-01270 EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS CTH CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 295 770 kr
2015-00651 EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS SHT SHT Smart High-Tech Aktiebolag 2 438 635 kr
2015-00594 Eurostarsprojekt, CCDMM, E9383, Medfield Diagnostics AB Medfield Diagnostics Aktiebolag 3 782 750 kr
2015-00593 Eurostarsprojekt,MOSAIC,9507,Obducat Technologies OBDUCAT TECHNOLOGIES AB 2 828 710 kr
2015-00586 Utveckling av genetisk diagnostik för subfertilitet hos kvinnor EUREKA Eurostars E!9372 TUBATEST Uppsala Universitet Uppsala universitet 801 312 kr
2015-00571 Eurostarsprojekt, REDCATH , 9255, Bactiguard AB Bactiguard AB 4 128 850 kr
2015-00568 EUREKA Eurostars GateHopper E!9497 DST CONTROL DST Control AB 1 903 200 kr
2015-00561 Eurostarsprojekt, E! 9215 IMAID Redoxis AB Redoxis AB 3 321 556 kr
2015-00555 EUREKA Eurostars GateHopper E!9497 RISE Acreo AB 2 984 000 kr
2015-00527 EUREKA Eurostars E! 9324 UltraGasQ GasQuaL GasQual AB 476 000 kr
2015-00526 EUREKA Eurostars E! 9324 UltraGasQ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 913 000 kr
2015-00524 E9285 Abera Bioscience AB 2 055 845 kr
2015-00522 A unique tolerance inducing therapy for the treatment of the Orphan disease Myasthenia Gravis (MG). EUREKA Eurostars E! 9480 TolerizeMG, Toleranzia AB TOLERANZIA AB 4 086 297 kr
2015-00513 EUREKA Eurostars E! 9381 STAFLAV BIO-WORKS SWEDEN AB 4 443 810 kr
2015-00498 EUREKA Eurostars 3D-SAFEAIR E!9472 Luleå tekniska universitet kr
2015-00496 Eurostarprojekt, Strokefinder, 9282, Medfield Diagnostics AB Medfield Diagnostics Aktiebolag 5 000 000 kr
2015-00221 E!9477 - OCWHD VERNEX -Utveckling av en medicinteknisk produkt för sårläkning baserat på laxromsextrakt-SP RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 991 345 kr
2015-00138 EUREKA Eurostars E! 9447 BrightFiber ACREO SWEDISH ICT AB 1 127 700 kr
2014-05329 Eurostarsprojekt XamFlow 9126 CMIV KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 543 354 kr
2014-05298 E* 9146 CureDFI CTC CLINICAL TRIAL CONSULTANTS AB 767 770 kr
2014-05080 Eurostarsprojekt XamFlow 9126 Capenta CAPENTA AB 1 145 302 kr
2014-05061 Eurostarsprojekt XamFlow 9126 ImaComp IMACOMP CONSULTING AB 1 092 217 kr
2014-04413 E8854_GreenPack_FiberX AB FIBER-X AB 722 162 kr
2014-04412 E8854_GreenPack_Arla Foods AB ARLA FOODS AB (PUBL) 273 169 kr
2014-04219 Eurostarsprojekt E!9113 COMRADE, BENCAR AB BENCAR AB 2 742 475 kr
2014-04166 EUREKA Eurostars ICECONTROL E!9075 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 2 000 000 kr
2014-04162 Humana monoklonala antikroppar för behandling av amyloidos EUREKA Eurostars E!9036 ATTRUMAB Umeå universitet Umeå universitet 432 669 kr
2014-04160 EUREKA Eurostars Location Based Shopping-LBSaaS E!9010 Hello Future AB HELLO FUTURE AB 2 333 000 kr
2014-04159 EUREKA Eurostars T-to-Power E!8892 Linköping universitet Linköpings universitet 1 651 000 kr
2014-04150 EUREKA Eurostars UHV Piezo E!8938 PiezoMotor Uppsala AB PiezoMotor Uppsala Aktiebolag 4 072 000 kr
2014-04147 Eurostarsprojekt E! 8952 DIAMOND Redsense Medical AB Redsense Medical AB 1 296 238 kr
2014-04121 Eurostarsprojekt E!8871 rPET, Nexam Chemical AB Nexam Chemical AB 2 859 755 kr
2014-04086 Eurostarsprojekt, LAMMIC, E!8972, BioLamina AB BioLamina AB 3 079 701 kr
2014-04000 Eurostarsprojekt, AFFILUTIN, 9133, Affibody AB Affibody AB 4 989 856 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss