Beslutsstöd för hälsa vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Välkomna att skicka in ansökan

Den här utlysningen riktar sig till projekt som vill förnya det svenska vårdsystemet genom att utveckla beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens.

Observera att utlysningstexten och projektbeskrivningsmallen har uppdaterats med förtydliganden i februari 2017. Med anledning av att vi har fått in många ansökningar med felaktiga stödnivåer i tidigare bedömningsomgångar vill vi uppmana er att läsa stycket om ”Regler om statligt stöd” särskilt noga.

Med dagens digitala teknik finns möjligheter att utveckla beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett helt yrkesliv. Vill ni vara med och förnya det svenska vårdsystemet med hjälp av artificiell intelligens, AI?

Det är upp till de sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande.

Vi riktar oss till konstellationer av minst två aktörer inom olika kompetensområden; artificiell intelligens och hälsa, vård och omsorg. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare. Det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns medel kvar att söka, dock senast till den 10 oktober 2017. Bedömningar av ansökningar kommer att göras vid flera tillfällen under 2016-2017.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Utveckling av beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Konstellationer av minst två aktörer inom olika kompetensområden. Sökande kan t.ex. vara företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, landsting och kommuner.

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Vinnova har avsatt 20 miljoner kronor för utlysningen. Projekttiden får vara upp till två år.

Viktiga datum

Viktiga datum

Öppningsdatum: 13 oktober 2016.

Nästa bedömningstillfälle: ansök senast 5 april 2017 kl 14.00. 

Bedömning av ansökningar görs vid flera tillfällen under 2017 med ansökningstillfällen 1 feb, 5 apr, 29 aug och 10 okt 2017.

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det kan ta tid att skriva och skicka in ansökan. Påbörja därför arbetet med ansökan i god tid. Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida när utlysningen har öppnat. Observera att det går att spara en påbörjad ansökan och färdigställa den senare.

_

Ansök nu

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Ansök senast
2017-10-10 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-01555 Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregister till individanpassat beslutstöd i vården Mälardalens högskola 1 336 000 kr
2017-01382 AI för bröstcancerscreening Karolinska Universitetssjukhuset 1 943 984 kr
2016-04915 Interactive Deep Learning for 3D Image Analysis Örebro universitet 500 000 kr
2016-04909 Aifloo SmartBand - ett självlärande e-hälsosystem för hemtjänsten Aifloo AB 1 304 920 kr
2016-02178 Bortom IT. Om hälsa i en digital tid. STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER 1 580 625 kr
2016-02156 Nya förutsättningar för primärvärden genom digitalisering SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB 981 442 kr
2016-02145 Ett nationellt, individcentrerat digitalt ekosystem för hälsa, vård, omsorg, forskning och utveckling ARTHUR D. LITTLE AKTIEBOLAG 993 176 kr
2016-02140 Smartare tillsammans - framtida satsningsområden inom digital hälsa GOVERNO AB 1 200 000 kr

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss