Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning

Välkomna att skicka in ansökan

Med Bygginnovationen vill vi utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Bygginnovationen ska bidra till ökad produktivitet och effektivitet i de svenska byggföretagen.

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan och beslut sker sex gånger per år. Processen sker i två steg.

Steg 1: För att kunna söka måste du först skicka in din projektidé via e-post till Bygginnovationens programledning. Detta görs på en särskild blankett som finns på den här länken 

> Läs mer om att anmäla sin projektidé

Steg 2: Om Bygginnovationen ger klartecken för din projektidé lämnar du in en slutlig ansökan i vår ansökningsportal genom att klicka på knappen "Ansök här" längre ned på sidan.

Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Lilla innovationsbidraget för små och medelstora företag: projekt i tidiga skeden

Stora innovationsbidraget: bidrag för att komma vidare i utvecklingen av innovationen

Vem kan söka?

Vem kan söka?

Svenska aktiebolag eller aktiebolag som har filial eller driftsställe i Sverige

Hur mycket kan sökas?

Hur mycket kan sökas?

Lilla innovationsbidraget: max 100 000 kr
Stora innovationsbidraget: max 300 000 kr

Viktiga datum

Viktiga datum

Utlysningen är ständigt öppen för ansökan. Beslut sker 6 ggr per år.
Kommande beslutsdatum 2017:
11 april: ansökan ska vara inne 14 mars
15 juni: ansökan ska vara inne 16 maj

Det är viktigt att ni läser utlysningstexten som ni hittar under Ladda ner till höger på denna sida.

Ansök nu

Bygginnovationen 2016-2018 - utlysning

Ansök senast
2018-12-31 14:00

Ansök här

Beviljade projekt

Diarienr Projekttitel Bidragsmottagare Bidrag
2017-02018 PMX VVC SYSTEM PUMPMODULE X AB 205 000 kr
2017-01931 Ljura taklift BM DESIGN AB 100 000 kr
2017-01927 Utveckling och kommersialisering av massiv trägrundläggning inom husproduktion SVENSK TRÄGRUNDLÄGGNING AB 300 000 kr
2017-01922 APD-plan i fotorealistisk 3D SPOTSCALE AB 265 000 kr
2017-01724 innovativ hybridfästelement Conspiro AB 100 000 kr
2017-01713 Säkerhetssele med geo-tracking för förebyggande av olyckor på byggarbetsplatser. 4light AB 100 000 kr
2017-01001 Innovation för insamling och värdeförädling av biologiska restprodukter HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB 100 000 kr
2017-00023 Robot för lättväggsbyggnation Decicure AB 100 000 kr
2016-05527 Robot för lättare transporter AB REALISATOR ROBOTICS 300 000 kr
2016-05339 Tysta Offentliga Rum IMCG Sweden AB 300 000 kr
2016-05337 Simulering av buller, dagsljus och luftkvalitet simmons akustik & utveckling Aktiebolag 100 000 kr
2016-04984 Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem Ecoloop AB 300 000 kr
2016-04823 Hägring Bjorkstrom Robotics AB 100 000 kr
2016-04804 Utbildning av hissmontörer med hjälp av virtual reality (VR) Spinckel Invest AB 100 000 kr
2016-04776 Billig fuktmätning i byggkonstruktioner SIGMA CONNECTIVITY AB 100 000 kr
2016-04752 Molntjänst för avancerade grindsystem WELLSEC AB 300 000 kr
2016-04589 BoldAR - Holografisk teknologi inom byggprocessen BOLDARC AB 300 000 kr
2016-04363 KAMI Systemtak KAMI, KALIX MEKANISKA INDUSTRIER AKTIEBOLAG 300 000 kr
2016-04085 Interaktiv och datadriven arbetsmiljoplan BUILDSAFE SWEDEN AB 300 000 kr
2016-04076 Innovativt modulstaket Conspiro AB 100 000 kr
2016-03692 Wattometern IBDK Sweden AB 101 609 kr
2016-03687 Online sensor för flödandesystem LINDBORG SYSTEMS AB 300 000 kr
2016-03651 Utveckla en ny innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement ELEMENTUM eco AB 100 000 kr
2016-03241 Distribuerad värmekraft i fjärrvärmenät CLIMEON AB 100 000 kr
2016-02953 WoodXZip ZENERGY AB 200 000 kr
2016-02653 Från idé till affär - framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 200 000 kr
2016-02125 Nytt materials uttorkande egenskaper i betong DISRUPTIVE MATERIALS AB 200 000 kr
2016-01922 Holografisk teknologi i byggprocessen BOLDARC AB 50 000 kr
2016-01680 Planeringsbidrag: Cyberphysical systems in Construction (CYSIC) Smartilizer Scandinavia AB 200 000 kr
2016-01630 Utveckling av ett diagnostikverktyg för rörinstallationer i fastigheter Dakki AB 200 000 kr
2016-01617 bygginnovationen-16008 Online sensor för optimering av flödandesystem LINDBORG SYSTEMS AB 50 000 kr
2016-01593 Fuktsensor i badrum Staga Sweden AB 200 000 kr
2016-00878 Fryskonsolidering av leriga jordar Ecoloop AB 50 000 kr
2016-00323 Yttre klimatskal i glas ECORELIEF AB 200 000 kr
2016-00004 Skivhuselement BELLEVILLE ARKITEKTKONTOR AB 50 000 kr
2015-07112 Grundläggning bärande trägrund MW KRONBORGEN HOLDING AB 50 000 kr
2015-06769 Planering för tillverkning och uppsättning av fasadbeklädnad av keramiskt hållbart byggmaterial Porslinsfabriken i Lidköping AB 200 000 kr
2015-05501 Fönsterlås NORDSTRÖM KELLY ARKITEKTER AB 50 000 kr
2015-05123 BYGGCERT steg 2 TRANSAGILE AB 200 000 kr
2015-04969 Bygginnovationen - 15031, Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB 50 000 kr
2015-04170 Miljövänlig våtrumsmodul BLATRADEN AB 200 000 kr
2015-03690 Porous silica nanoparticles: A potential flame-retardant additive for building and construction materials INFINGENT INNOVATIONS AB 50 000 kr
2015-03618 Utveckling av BuildSafe BUILDSAFE SWEDEN AB 200 000 kr
2015-03319 Samordnad jord- och bergmaterialförsörjning Ecoloop AB 200 000 kr
2015-02294 Förstudie av utrustning för automatiserad linjemarkering STREET SMART EQUIPMENT AB 200 000 kr
2015-02291 SHC-Solution MRD SÄLJ O BYGG AKTIEBOLAG 200 000 kr
2015-01486 Modulärt hallsystem i komposit Mobile Composite Solutions Sweden AB 50 000 kr
2015-00916 Smart belysning för framtidens byggnader GREINON ENGINEERING AB 50 000 kr
2015-00879 Prefabricerade byggnadskonstruktioner Arbrå Balkong AB 200 000 kr
2015-00783 Robotteknik för planritning Pirex AB 50 000 kr
2015-00738 Plusenergibyggnad för service- kyrka, kultur och turism i samverkan ENERGIKONTORET ÖSTRA GÖTALAND AB 165 000 kr
2015-00519 Brandskyddat cellulosamaterial i nya applikationer INNVENTIA AB 200 000 kr
2015-00177 Brimon (bridge monitoring) BROSYS AB 150 000 kr
2015-00087 Tillgängliggörande av klimatsmart ´off-grid´-byggande och anpassning för flerbostadshus i urban kontext. Byrån för egna hem AB 50 000 kr
2014-06372 BYGGCERT TRANSAGILE AB 50 000 kr
2014-06167 Prognosverktyg för materialförsörjning Ecoloop AB 50 000 kr
2014-06142 Miljövänligare betong med ny bindemedelsteknik BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG 200 000 kr
2014-06132 Utvärdering och framtagning av bakgrundsdata för provningsmetodik för olika entrélösningar Frico AB 200 000 kr
2014-06122 Fallskadepreventiv kompositbeläggning av gummimodifierad cementbaserad betong CBI Betonginstitutet AB 50 000 kr
2014-06044 UV-curing PU lack system för restaurering av golv-Market study UvElite Ab 200 000 kr
2014-05746 Spackelrobot RCI RoboCraft Innovation AB 200 000 kr
2014-05306 Innovativa träfasadsystem CAMILLA SCHLYTER GEZELIUS ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG 200 000 kr
2014-04426 Achoice online AChoice AB 2 000 000 kr
2014-04425 Brand Säkra Takgenomförningar AB JOHAN VENTILATION 50 000 kr
2014-04357 Samverkansbjälklag betong-träbjälkar-massivträplatta HEDAREDS SAND & BETONG AKTIEBOLAG 200 000 kr
2014-04220 Effektiva processer för tillverkning och användning av keramiska hållbara byggmaterial Porslinsfabriken i Lidköping AB 50 000 kr
2014-03913 Förstudie alternativt bränsle (biogas) för sandtorkning RÅDASAND AB 50 000 kr
2014-03361 Multifunktionell fönsterteknik GFAB SWEDEN AB 200 000 kr
2014-03185 DALI XX - Innovativt klimatsmart trätorn för gårdsverk - steg II InnoVentum AB 1 769 500 kr
2014-03079 Förstärkning av anläggnings- och byggnadskonstruktioner med stegvis förspänningssystem JOHNS BYGG & FASAD AB 200 000 kr
2014-02935 Bostadsuppvärmning med hjälp av tunnfilmsteknik HEAT-CLICK FLOORING AB 160 000 kr
2014-02833 Projekt ABIS - Ny teknik för besiktning och dokumentation av betongskador CBI Betonginstitutet AB 72 928 kr
2014-02780 Oförstörande lokalisering av otätheter i byggnader med radio- och radarteknik Radarbolaget i Gävle AB 200 000 kr
2014-02362 Brandtrycksventilator FPV MATTIAS LEIJON PROJEKTLEDNING AB 64 676 kr
2014-01960 Husbyggaren fördjupad planering (14003) Pusselhus Sverige AB 200 000 kr
2014-01797 Återvinning av energi från luft och vatten ENERGI MONTAGE AKTIEBOLAG 200 000 kr
2014-01796 Solhybridsystem med standardprodukt ENERGIREVISOR ERW AB 200 000 kr
2014-01785 Automatisk plattsättning CBOT AB 2 650 000 kr
2014-01276 Målningsrobot del 2 STREET SMART EQUIPMENT AB 200 000 kr
2014-01136 Spotscale, utredning av 3D-modeller SPOTSCALE AB 200 000 kr
2014-01135 Connected Window INWIDO SVERIGE AB 200 000 kr
2014-00019 The Articulated Funiculator Tyréns AB 1 761 921 kr
2013-05504 Försöksmetod för automatisk kvalitetssäkring av självkompakterande betong BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG 1 050 000 kr
2013-05500 Verktyg för att undvika tidig sprickbildning i betong VEMAVENTURI AB 901 159 kr
2013-05256 FRAMEUP konceptbyggande PART CONSTRUCTION AB 200 000 kr
2013-04640 Oförstörande provning för identifiering av kvalitetsbrister i konstruktionsglas ACOUSTIC AGREE AB 200 000 kr
2013-04628 Trådlösa sensorer för ett effektivt betongbyggande ElectroTech Kalix AB 779 150 kr
2013-04625 Installationsbjälklag för effektiv processutveckling av bostadshus BYGGSYSTEMUTVECKLING SVERIGE AB 50 000 kr
2013-04588 TMHPC100/Basaltfiber Millfill AB 200 000 kr
2013-03268 Undertak och ljudbafflar i cellulosafiber White arkitekter Aktiebolag 50 000 kr
2013-03226 Byggbalkar av lättviktskomponenter BITEAM Aktiebolag 1 083 951 kr
2013-03214 Kvalitetssäkrade system för skyddsbeläggning på utsatta ytor av betong i biologiska behandlingsanläggningar CBI Betonginstitutet AB 200 000 kr
2013-03172 Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalett CDUP AB 164 000 kr
2013-03157 Framtida fönsterkonstruktioner med biokompositer i kombination med limmade glas INWIDO SVERIGE AB 200 000 kr
2013-02978 Visualisering av injektering i berg EDVIRT AB 943 500 kr
2013-02977 Visuell byggnadshantering i 3D SPOTSCALE AB 50 000 kr
2013-02959 Solenergi från framtidens fönster INWIDO SVERIGE AB 200 000 kr
2013-02958 Automatiserad klinkersättning CBOT AB 200 000 kr
2013-02950 Solljus för hälsosam och energibesparande belys ning i byggnader PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) 2 000 000 kr
2013-02930 Pilotinstallation och certifiering av den innovativa solfångaren EOS HELIOCAMINUS AB 500 000 kr
2013-02616 Enkel omställning för energieffektiva torkmetoder i bla Miljonprogrammen Knycer AB 160 000 kr
2013-02614 Integrering av solavskärmning i moderna isolerfönster INWIDO SVERIGE AB 200 000 kr
2013-02609 2D till 3D väg modells generator ATCON TECHNICS AB 200 000 kr
2013-02363 North West Luleå Industri och Miljö AB 50 000 kr
2013-02334 Brukardriven och effektiv bygglovshantering PROJTOOLS AB 200 000 kr
2013-02332 Transparant LCA Ecoloop AB 50 000 kr
2013-01713 Dali XX Klimatsmart, innovativt trätorn för vindkraftverk InnoVentum AB 200 000 kr
2013-01428 Brandskydd för cellulosa och trävirke. Biosyspro AB 15 000 kr
2013-01386 Kvalitetssäkrad bygglovshandläggning JAWA SAMHÄLLSBYGGNAD AB 50 000 kr
2013-01066 Verktyg för av och påhängning av fönster FÖNSTERLYFTEN I SYD AB 200 000 kr
2012-04585 Luftsolvärmesystem CHRISTER NORDSTRÖM ARKITEKTKONTOR AKTIEBOLAG 50 000 kr
2012-04184 Articulated Funiculator and the Tubed Mega Frame Tyréns AB 200 000 kr
2012-03930 Verktyg för att kontrollera sprickbildning i betong VEMAVENTURI AB 125 000 kr
2012-03861 System för kartläggning av förorenad mark och avfall - förstudie ABEM INSTRUMENT Aktiebolag 250 000 kr
2012-03575 Svenskt energisimuleringsverktyg för den tyska marknaden Structural Design Software In Europe AB 250 000 kr
2012-03571 Oneday Wall, klickvägg i gips, färdigställs för lansering ONEDAY WALL AB 800 000 kr
2012-03373 Friskare luft med mindre energi REHACT AB 130 000 kr
2012-03305 Golv innefattande PCM BERGVIK FLOORING AB 50 000 kr
2012-03283 Förbättrad gatulampa med ny LED-teknik. TELLUX AB 50 000 kr
2012-02860 Frystorkning - säker och enkel termisk behandlin g av avloppsslam FriGeo AB 1 250 000 kr
2012-02847 Kvalitetsklassa planglas, oförstörande ACOUSTIC AGREE AB 50 000 kr
2012-02744 Glaskon för ljusspridning PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) 50 000 kr
2012-02646 Programvara för synkroniserad produktion på byggarbetsplatsen för effektivare resursanvändning Intelliwork Aktiebolag 1 723 910 kr
2012-02254 Kostnads- och miljöeffektiv kloridsanering och kloridskydd av betong i parkeringshus CBI Betonginstitutet AB 200 000 kr
2012-02228 Energivattenlås TRÄKOMPONENTGRUPPEN TKG AB 50 000 kr
2012-02212 Målningsrobot för vägmarkeringar STREET SMART EQUIPMENT AB 1 200 000 kr
2012-01981 Markkyla Skanska Deep Green Cooling SKANSKA KOMMERSIELL UTVECKLING NORDEN AB 814 000 kr
2012-01774 edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB 2 000 000 kr
2012-01725 BoBra NEEDSDRIVE AB 200 000 kr
2012-01719 Elektrokroma smarta fönster för lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat ChromoGenics AB 50 000 kr
2012-01599 Byggkomponenter - 12021 PROJEKTVERKSTAN I SVERIGE AB 180 000 kr
2012-01562 Aktiv kylning av passivhus NIKE ARKITEKTUR AB 50 000 kr
2012-01483 Cellarmering i nät SVENSK CELLARMERING FABRIK AB 100 000 kr
2012-01453 Miljövänligt och kostnadseffektivt brandskyddsmedel för byggprodukter av trä J&A SOLUTIONS AB 200 000 kr
2012-01404 Frystorkning - säker och enkel termisk behandling av avloppsslam FriGeo AB 250 000 kr
2012-01080 Klickvägg P LINDBERG FÖRVALTNING AB 200 000 kr
2012-01059 Andningsskydd MIKAEL HELLSTEN AB 200 000 kr
2012-01004 Byggbalkar av lättviktskomponenter BITEAM Aktiebolag 50 000 kr
2012-00692 Panelito Encubator AB 200 000 kr
2012-00176 ByggSynk Effektivare och säkrare byggproduktion Intelliwork Aktiebolag 125 000 kr
2012-00099 Amorft stål för byggindustrin TRUE STRESS ENGINEERING SWEDEN AB 50 000 kr
2011-04396 Metod för kvalitetssäkring av självkompakterande betong BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG 150 000 kr
2011-04191 Databas över europeisk forskning och innovation inom samhällsbyggnad Åke Skarendahl Aktiebolag 50 000 kr
2011-04167 Tanklös WC - innovativ vattenbesparande toalettstol CDUP AB 50 000 kr
2011-04153 Ansökan om planeringsbidrag för Modulariseradbro Tyréns AB 180 000 kr
2011-03998 SolarFlex - solvärmesystem för direktinkoppling på befintlig varmvattenberedare EfficaxEnergy AB 200 000 kr
2011-03801 Innovativa TRC sandwichelement för renovering av Miljonprogrammets fasader CBI Betonginstitutet AB 200 000 kr
2011-03781 edvirt - utbildningssimulator för operatörer av betongsprutningsrobotar BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB 200 000 kr

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?


Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss