Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna inom kort. Här visas också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu
Japan-Sweden academia-industry international collaboration program on innovative solutions, community design and services for elderly people - Ansök före 2016-10-11 (öppnar 15 juli)

Utlysning Stänger
VINNMER Incoming - planning grant 2016-08-15
VINNMER Industry Outgoing - planning grant 2016-08-15
VINNMER Academy Outgoing - planning grant 2016-08-15
ECSEL 2016-08-19
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-08-23
Strategiska Innovationsprogrammet för Grafen 2016-08-23
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016-08-25
Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet 2016-08-31
Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri 2016-09-01
Patientinnovationsslussar 2016-09-06
Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt 2016 2016-09-07
Utveckling och produktion av biologiska läkemedel 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2016-09-13
VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13
Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter 2016-09-14
SWElife utlysning inom diabetes 2016 2016-09-15
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-09-20
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-09-20
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-09-20
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-09-20
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-09-20
Testbäddar inom miljöteknikområdet - hösten 2016 2016-09-20
FFI - Big Automotive Data Analytics (BADA) 2016-09-20
FFI - Komplex reglering 2016-09-20
Cirkulär biobaserad ekonomi 2016-09-21
Datadrivna labb 2016-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-09-23
Forskning om finansiella marknader 2016-09-29
Den smarta digitala fabriken 2016-2018 2016-09-29
Nationell individrörlighet för innovation 2016-10-04
Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030 2016-11-10
Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2016-11-30
Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med SENAI 2016 2016-11-30
Eurostars 2 medfinansiering 2017-12-31
Resebidrag EUREKA och Eurostars 2017-12-31
EUREKA medfinansiering för individuella projekt 2017-12-31
Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning 2018-12-31
 a

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Japan-Sweden academia-industry international collaboration program on innovative solutions, community design and services for elderly people - Ansök före 2016-10-11 (öppnar 15 juli)

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss