Utlysningar

Våra öppna och kommande utlysningar

Här visar vi de utlysningar som är öppna eller som vi planerar att öppna inom kort. Här visas också internationella utlysningar där vi medverkar.

Våra öppna utlysningar

Utlysningar ni kan söka nu

Våra kommande utlysningar

Utlysningar ni kan söka inom kort

Strategiska Innovationsprogrammet för Grafen 2016-08-23
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-08-23
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2016-09-01
Idéslussar i kommuner utveckling - 2016 2016-09-07
Utveckling och produktion av biologiska läkemedel 2016-09-13
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-09-20
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-09-20
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-09-20
FFI - Komplex reglering 2016-09-20
FFI - Big Automotive Data Analytics (BADA) 2016-09-20
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-09-20
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-09-20
Testbäddar inom miljöteknikområdet - hösten 2016 2016-09-20
Vinn Verifiering 2016 2016-09-20
Datadrivna labb 2016-09-22
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-09-23
Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt 2016-09-30
Tjänsteinnovation för Transformation 2016-09-30
SIO Strategiskt innovationsprogram - Drive Sweden - utlysningar 2016-10-04
Innovationsprojekt i företag 2016-10-25
Innovationsprojekt i företag 2016-10-25
Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen 2016-10-28
FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem 2016-12-13
FFI - Elektronik, mjukvara och kommunikation 2016-12-13
FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 2016-12-13
FFI - Komplex reglering 2016-12-13
FFI - Big Automotive Data Analytics (BADA) 2016-12-13
FFI - Hållbar produktion 2016-12-13
FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid 2016-12-13
FFI - Fordons IT-säkerhet och Integritet 2016-12-13
Materialbaserad konkurrenskraft 2016 2016-12-13
Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen 2016-12-21
Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017-01-26
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2017-03-08
Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem 2017-09-01

Våra utlysningar i samverkan

Utlysningar som vi medverkar i men som sköts av någon annan

Våra internationella utlysningar

Öppna utlysningar inom EU och övriga internationella utlysningar som har anknytning till vår verksamhet

Utlysningar inom Horisont 2020

För mer information om öppna utlysningar inom Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation, se Participant Portal, EU-kommissionens webbplats.

> Gå till Participant Portal

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss