Mallar för läges- och slutrapportering

Här hittar du mallar för läges- och slutrapportering. Dessa mallar används till projekt inom de program eller utlysningar som har särskilda rapporteringskrav (vilket framgår av vårt beslut). 

Om ditt program eller utlysning inte med på listan, behöver du inte skicka in en särskild rapportmall. Det är då bara den läges- eller slutrapport som finns på Intressentportalen som du behöver skicka in. 

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin

Mall för ekonomisk redovisningxls     

Designade material inklusive nanomaterial

Mall för ekonomisk redovisning Designade Material inkl nanomaterialxls     

EUREKA och Eurostars

Mall för ekonomisk redovisningxls     

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Länk till läges- och slutrapportering för alla FFI-program utom Energi&Miljö

Innovationer för framtidens hälsa

Mall för lägesraporteringdoc     
Mall för slutrapporteringdoc     
Budgetmall lägesrapporteringxls     
Budgetmall slutrapporteringxls     

Materialbaserad konkurrenskraft

Mall för ekonomisk redovisningxls     

M-ERA.NET (svenskt deltagande)

Mall för ekonomisk redovisningxls     

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP)

Mall för lägesrapportdoc     
Mall för slutrapport doc     

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss