Mallar för läges- och slutrapportering

Här hittar du mallar för läges- och slutrapportering. Dessa mallar används till projekt inom de program eller utlysningar som har särskilda rapporteringskrav (vilket framgår av vårt beslut). 

Om ditt program eller utlysning inte med på listan, behöver du inte skicka in en särskild rapportmall. Det är då bara den läges- eller slutrapport som finns på Intressentportalen som du behöver skicka in. 

Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin

Mall för ekonomisk redovisningxls 

Designade material inkl nanomaterial

Mall för ekonomisk redovisning Designade Material inkl nanomaterialxls 

EUREKA och Eurostars

Mall för ekonomisk redovisningxls 

FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Länk till läges- och slutrapportering för alla FFI-program utom Energi&Miljö

Innovationer för framtidens hälsa

Mall för lägesraporteringdoc 
Mall för slutrapporteringdoc 
Budgetmall lägesrapporteringxls 
Budgetmall slutrapporteringxls 

Materialbaserad konkurrenskraft

Mall för ekonomisk redovisningxls 

M-ERA.NET (svenskt deltagande)

Mall för ekonomisk redovisningxls 

Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP)

Mall för lägesrapportdoc 
Mall för slutrapport doc 

Bokmärk och dela