Webb-tv från FFI-konferensen "Vägen framåt" den 26 oktober 2011

I den här videospelaren finns alla videoklipp från FFI-konferensen "Vägen framåt" i en följd. Nedan kan du välja att se videoklipp från enskilda programpunkter.

Videoklipp från enskilda programpunkter

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss