Informationsfilm om internationell Innovationspraktik - IIP (lång version)

Internationell Innovationspraktik, IIP, var en utlysning inom Nyckelaktörsprogrammet mellan 2008-2011. Praktikprogrammet erbjöd personer på lärosäten, som är engagerade i nyttiggörande, att praktisera i San Francisco Bay Area. Deltagarna hade som uppgift att sprida erfarenheten vidare på sina egna lärosäten och till andra lärosäten

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss