Informationsfilm om FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Informationsfilm om FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Informationsfilmen lanserades i samband med konferensen "Vägen framåt" den 26 oktober 2011. Framtidsplaner och resultat av fordonsindustrins och statens samverkan för miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft var i fokus under konferensen.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss